Obchodné opatrenia - dovozné/vývozné obmedzenia

 

 

V súvislosti so zrušením podúčtu č. SK4565000022250020545796 na úhradu správnych poplatkov ku dňu 30.09.2019 je potrebné správne poplatky uhrádzať podľa návodu na stránke ministerstva: https://www.mhsr.sk/obchod/e-kolok

Po termíne 30.09. 2019 nebude úhrada správnych poplatkov akceptovaná.

 

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

korešpondenčná adresa

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

registračné miesto

 

Úradné hodiny:

pondelok – piatok
09.00 – 12.00     13.00 – 15.00

sekretariát

02/ 4854 2165

fax

02/ 4342 3915

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk