Obchodné opatrenia - dovozné/vývozné obmedzenia

 


UPOZORNENIE!!!

Od 01.09.2022 sa mení výška správnych poplatkov v zmysle zákona č. 249/2022, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

 

Informácia pre podnikateľov obchodujúcich so štátom Izrael PDF (172kB)

 

OZNAM!!!

Odboru výkonu obchodných opatrení

V súvislosti s prevenciou pred šírením vírusov oznamujeme, že s okamžitou platnosťou až do odvolania sú zakázané všetky návštevy MH SR. Všetku komunikáciu realizujte telefonicky, poštou a prostriedkami elektronickej komunikácie. Oporúčame Vám, aby ste priebežne sledovali aktuálne informácie na www.mhsr.sk

 

UPOZORNENIE!!!

K 02. 03. 2020 je zrušený podúčet č. SK4565000022250020545796 na úhradu správnych poplatkov. Po zrušení účtu budú platby Poštovou bankou, a. s. vrátené späť na účet poplatníka. K vrátenej úhrade úrad nesmie poskytnúť službu.

Z uvedeného dôvodu je potrebné správne poplatky uhrádzať podľa návodu na stránke ministerstva: https://www.mhsr.sk/obchod/e-kolok

  

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

 

Kontakt

 

1050 – Odbor výkonu obchodných opatrení (Votrubova 1, 821 09 Bratislava, AB III., 4. poschodie)

Mgr. Silvia Horváthová

riaditeľka odboru výkonu obchodných opatrení

 

02/4854 2175

silvia.horvathova@mhsr.sk

sekretariát

 

02/4854 2165

fax: 02/4342 3915

 

Ing. Jana Talábová

vedúca oddelenia pre zákaz chemických zbraní a riadenie obchodovania s vybranými chemickými látkami

agenda zákazu chemických zbraní a obchodovania s vybranými chemickými látkami

02/4854 2164

jana.talabova@mhsr.sk

JUDr. Michaela Kullová

vedúca oddelenia obchodovania s kontrolovanými komoditami

právna agenda a agenda výrobkov obranného priemyslu – povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu

02/4854 2182

michaela.kullova@mhsr.sk

JUDr. Kamila Bucová

právna agenda

02/4854 2174

kamila.bucova@mhsr.sk

Mgr. Jana Jaballah

právna agenda

02/4854 2183

jana.jaballah@mhsr.sk

Mgr. Ivan Lantaj

právna agenda

02/4854 1939

ivan.lantaj@mhsr.sk

Mgr. Juraj Adame

agenda výrobkov obranného priemyslu - licencie

02/4854 2172

juraj.adame@mhsr.sk

Ing. Michaela Tobiášová

agenda výrobkov obranného priemyslu – licencie

02/4854 1014

michaela.tobiasova@mhsr.sk

Mgr. Janka Molčanová

agenda výrobkov obranného priemyslu – licencie

02/4854 2054

janka.molcanova@mhsr.sk

Ing. Tatiana Sládečková

agenda výrobkov obranného priemyslu

02/4854 2184

tatiana.sladeckova@mhsr.sk

Mgr. Claudia Juračková

agenda určených výrobkov

02/4854 2053

claudia.jurackova@mhsr.sk

Mgr. Alena Dlugošová

agenda určených výrobkov

02/4854 2185

alena.dlugosova@mhsr.sk

Mgr. Mária Samašová

agenda určených výrobkov – štatistické hlásenia

02/4854 5014

maria.samasova@mhsr.sk

M.A. Monika Čulíková

agenda výrobkov dvojakého použitia

02/4854 4059

monika.culikova@mhsr.sk

Mgr. Marek Grožaj

agenda výrobkov dvojakého použitia

02/4854 7286

marek.grozaj@mhsr.sk

RNDr. Filip Varga, PhD.

agenda zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a agenda zákazu chemických zbraní a obchodovania s vybranými chemickými látkami

02/4854 3436

filip.varga@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk