Európske spotrebiteľské centrum v SR

Kúpili ste si výrobok alebo službu v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska alebo z Veľkej Británie?

Chcete ich reklamovať, no neviete, ako a na koho sa obrátiť, alebo máte iný spotrebiteľský problém?

Kontaktujte Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike

Európske spotrebiteľské centrum v SR spotrebiteľom bezplatne pomáha odpovedaním na otázky týkajúce sa ich práv pri nakupovaní doma aj v zahraničí. Ako člen siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net mimosúdne rieši cezhraničné spotrebiteľské spory. Sieť ECC-Net pozostáva z 30 centier vo všetkých členských štátoch EÚ, na Islande, v Norsku a vo Veľkej Británii. Centrá ponúkajú informácie, poradenstvo a pomoc spotrebiteľom, ktorí majú v rámci siete problémy s cezhraničnými transakciami v inej krajine. 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk