Priemysel

 

AKTUALITY

Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V02)

Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je určené ako vykonávateľ pre časť Komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje „Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov“ (28.8.2023)

Pre lepšie zorientovanie sme pre Vás pripravili prezentácie a odpovede na najčastejšie otázky. Všetky tieto informácie nájdete v časti Podpora podnikateľov/Plán obnovy/Alternatívne pohony.

Akčný plán Rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

V pondelok 12. júna 2023 schválila vláda SR nový Akčný plán rozvoja elektromobility na Slovensku (uznesenie vlády SR č. 306/2023). Schválenie akčného plánu je súčasťou plnenia Komponentu 3: Udržateľná doprava v rámci POO SR, a tým sa naplnil ďalší z miľníkov. Hlavným cieľom akčného plánu je zníženie podielu emisií v doprave a príprava slovenského automobilového priemyslu na transformáciu.

Návrh akčného plánu rozvoja elektromobility pozostáva z 16 opatrení, z ktorých kľúčovými sú výstavba ultrarýchlych nabíjacích bodov pozdĺž koridorov TEN-T, podpora výstavby nabíjacích bodov v mestách, zavedenie „práva na nabíjací bod“, udržateľné financovanie pre podporu nákupu bezemisných vozidiel, zavedenie výhod pre majiteľov zelených EČV, sprehľadnenie účtovania pri nabíjaní elektromobilov, či zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby nabíjacej infraštruktúry. Viac informácií TU

 

Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01)

Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je určené ako vykonávateľ pre časť Komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje „Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“ (28.4.2023)

Pre lepšie zorientovanie sme pre Vás pripravili prezentácie a odpovede na najčastejšie otázky. Všetky tieto informácie nájdete v časti Podpora podnikateľov/Plán obnovy/Alternatívne pohony. Informácie TU.

 

 

Schéma štátnej pomoci pre podniky tzv. "2.4"

  • Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky "Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine" SA.105458 (2022/N)

  • Schéma štátnej pomoci bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 25/2023 vydanom 6.2.2023 pod č. G000001

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk