Pracovné ponuky

Ekonóm – antibyrokratické balíčky (senior/junior)

VK/2021/3335 Prihlasovanie je možné do 21.10.2021

Pracuje na príprave antibyrokratických balíčkoch (tzv. „kilečko“). Analyzuje existujúce právne predpisy a k nim súvisiace doručené podnety verejnosti, pripravuje právnu argumentáciu, zúčastňuje sa rokovaní a navrhuje zmeny zákonov s cieľom znížiť regulačné bariéry a administratívnu záťaž podnikania v SR.
_____________________________________________________________________________________________________________  

 

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z.  o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené v registri výberových konaní dostupnom na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList.

 

Informácie k výberovému konaniu na obsadenie funkcie riaditeľa Centra pre hospodárske otázky MH SR 

Boros_Vízia rozvoja Centra pre hospodárske otázky MH SR

CV Kamil Boros

Peciar_Vízia rozvoja Centra pre hospodárske otázky MH SR

CV_Vladimir_Peciar

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk