Pracovné ponuky

Ministerstvo hospodárstva obsadzuje pracovné pozície:

Vedúci oddelenia kyberbezpečnosti VK/01/2022 - prihlasovanie možné do 08.04.2022

Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, vedúca k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Plnenie úloh manažéra kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcich vykonávacích vyhlášok Národného bezpečnostného úradu; Aplikovanie bezpečnostných opatrení a politiky správania sa v kybernetickom priestore.

VK/01/2022
__________________________________________________________________________________________________________

Projektový manažér v projekte sanácie environmentálnej záťaže.

Cieľom projektu je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).

Uchádzači/uchádzačky môžu posielať svoje životopisy spolu s motivačným listom do 01.04.2022 na adresu martina.kyjaci@mhsr.sk.

Projektový manažér v... - Ministerstvo... | PROFESIA.SK

__________________________________________________________________________________________________________

 

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z.  o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené v registri výberových konaní dostupnom na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk