Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Podateľna otváracie hodiny: 8:00 - 11:30; 12:00 - 15:00

 

Ústredňa: 02/4854 1111   

Kancelária ministra hospodárstva: minister@mhsr.sk ; 02/4854 7002 ; 02/4854 7003

Kancelária štátneho tajomníka I: statny.tajomnik@mhsr.sk 02/4854 7004 ; 02/4854 7104

Kancelária štátneho tajomníka II: 02/4854 7105 ; 02/4854 7205

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu: 02/4854 7106 ; 02/4854 7206

Žiadosti o informácie: info@mhsr.sk

Kontakt pre médiá: tlacove@mhsr.sk

Registračné miesto pre licencie: 02/4854 2167 licencie@mhsr.sk

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: 02/4854 7960, osobne.udaje@mhsr.sk  

Otázky k ekonomickým opatreniam: koronaopatrenia@mhsr.sk

Otázky k dotáciám na nájomné: najmy@mhsr.sk

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie SR: koronavynimky@mhsr.sk

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk