E - kolok

Zapojenie sa do systemu E-KOLOK

Návody a postupy E-KOLKY

 

Vážená verejnosť, vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že 21. 11. 2017 bola v platobnom systéme eKolok sprístupnená Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a webová aplikácia - Virtuálny kiosk (VK) pre všetky krajiny EÚ, t.j. pre poplatníkov, ktorí majú IP adresy z týchto krajín.

V ďalšom období bude postupne rozširovaný prístup ďalších krajín do týchto aplikácií, a to zohľadňujúc bezpečnosť.

Do pozornosti dávame webovú aplikáciu eKolok, tzv. Virtuálny kiosk, ktorá je dostupná na stránke https://m.ekolky.gov.sk. Prostredníctvom tejto webovej aplikácie si môže poplatník bezhotovostne zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku ("eKolok") na vybranú službu alebo uhradiť platobný predpis, ktorý mu zaslal správny orgán alebo súd.

Na úrade/súde poplatník preukazuje zaplatenie poplatku predložením:

- vygenerovaného QR kódu priamo na svojom na mobilnom zariadení alebo

- vytlačeným QR kódom na papieri, napr. vo formáte A4.

Úradník predložené eKolky zakúpené prostredníctvom VK vizuálne overí (zvolená služba, dátum expirácie, suma) a následne ho spotrebuje v Module správy poplatkov - MSP (čítačkou - naskenovaním QR kódu, resp. zadaním ID eKolku a ďalších doplňujúcich informácií).

 

Základné informácie súvisiace so systémom eKolok určené právnickým osobám a fyzickým osobám je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej pošty, a. s. www.posta.sk.

Na webe Slovenskej pošty, a. s., www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:

a) Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov

b) Veľkoodber eKolkov

c) Vrátenie správnych/súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku

d) Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov

e) Príručka mobilnej aplikácie eKolok

f) Príručka webovej aplikácie eKolok

g) Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky

h) Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk