Multilaterálne obchodné vzťahy

Voľná pozícia výkonného riaditeľa Medzinárodnej olivovej organizácie (IOC)

Medzinárodná olivová organizácia so sídlom v Madride, Španielsko zverejní 9. februára 2023 oznámenie a požiadavky na post nového výkonného riaditeľa s nástupom do funkcie od 1. januára 2024 na obdobie štyroch rokov. Samotnému výberovému procesu v rámci IOC bude predchádzať interný výberový proces EÚ, na základe ktorého bude vybraný jeden kandidát za EÚ. Výberový proces EÚ bude organizovaný Európskou komisiou (EK) v Bruseli, Belgicko. Vyplnenú prihlášku spolu s oficiálnym podporným stanoviskom štátu je potrebné zaslať EK do 16. februára 2023. Kritériá, ktoré musí kandidát spĺňať sú uvedené v oznámení o voľnej pozícii výkonného riaditeľa (viď dokument na stiahnutie).

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu kontaktujte Ministerstvo hospodárstva SR na e-mailovej adrese: katarina.belesova@mhsr.sk

WTO

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk