Vnútorný trh, obchod a služby

Vnútorný trh Európskej únie (EÚ) je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať.

Vnútorný trh sa od vytvorenia v roku 1993 viac otvoril hospodárskej súťaži, vytvoril pracovné miesta   a zmiernil mnohé prekážky v oblasti obchodu.  https://europa.eu/european-union/topics/single-market_sk

Problematikou vnútorného trhu EÚ sa na MH SR zaoberá Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu, email: internalmarket@mhsr.sk, ozeu@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk