Iné výberové konania

1. Výberové konanie na obsadenie miest členov predstavenstva v spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

2. Výberové konanie na obsadenie miest členov predstavenstva v spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

3. Výberové konanie na obsadenie miest členov predstavenstva v spoločnosti NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

4. Výberové konanie na obsadenie miest členov predstavenstva v spoločnosti eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 

5. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku RUDNÉ BANE, so sídlom Havranské 11, 974 32 v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

6. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk