Vývoz osobných ochranných prostriedkov

INFORMÁCIA!!!

S ohľadom na priaznivejšiu aktuálnu situáciu spojenú s Covid-19 sa EÚ rozhodla v súčasnosti nepredlžovať mimoriadne opatrenie udeľovania povolenia na vývoz osobných ochranných prostriedkov do krajín mimo EÚ. 

Dňom 25. 05. 2020 sa tým končí platnosť vykonávacieho Nariadenia komisie (EÚ) 2020/568 z 23.apríla 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňoval vydaním vývozného povolenia do tretích krajín.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade zhoršenia tejto situácie nie je vylúčené, že toto mimoriadne opatrenie bude opätovne zavedené, o čom by Ministerstvo hospodárstva SR na svojich stránkach bezodkladne informovalo.

 

Kontakt:

 
Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor výkonu obchodných opatrení
Mlynské Nivy 44/A
827 15 Bratislava
licencie@mhsr.sk
Tel.: 02/4854 2167, 02/4854 2175
Fax: 02/4342 3915

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk