Aktuality

Tlačové správy

06. 07. 2020

Rezort hospodárstva pripravuje vodíkovú konferenciu

Vodíkové technológie, ich potenciál a možnosti ďalšieho rozvoja budú hlavnou témou odbornej konferencie „Vodíková budúcnosť Slovenska“, ktorú pripravuje ministerstvo hospodárstva. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík chce aj takýmto spôsobom zintenzívniť komunikáciu o vodíkovej problematike a podporovať iniciatívy, ktoré by pomohli pri rozšírení využívania vodíka na Slovensku. „Teší ma, že historicky prvýkrát zjednotíme odborné kapacity z tejto oblasti pod jednou strechou. Vodík vnímam ako energonosič budúcnosti,“ uviedol šéf rezortu hospodárstva, ktorý predstaví aj akčný plán rozvoja vodíkových technológií na Slovensku. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 16. júla 2020 v Bratislave. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť, ktorá sa môže prihlásiť do 10. júla na mailovej adrese konferenciavodik@mhsr.sk.

Čítať viac
03. 07. 2020

Podnikatelia už môžu posielať žiadosti o dotácie na nájomné bez ohľadu na kraje

Od piatku (3. 7. 2020) môžu podávať žiadosti o dotácie na nájomné naraz podnikatelia z celého Slovenska, bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú. Doteraz bol systém nastavený tak, že Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo jeden deň pre podnikateľov z určitého kraja. Chcelo tak predísť preťaženiu celého systému.

Čítať viac
30. 06. 2020

Vicepremiéra R. Sulíka v ČR prijali prezident M. Zeman, premiér A. Babiš a rezortný kolega K. Havlíček

Spolupráca Česka a Slovenska v ekonomickej a hospodárskej oblasti je na veľmi vysokej úrovni a neexistujú sporné otázky, ktoré by ju mohli narúšať. Zhodli sa na tom rezortní ministri oboch krajín Karel Havlíček a Richard Sulík na prvom spoločnom rokovaní v Prahe. Ministri na stretnutí hovorili o opatreniach, ktoré obe krajiny prijali na naštartovanie ekonomík po kríze spôsobenej koronavírusom, rokovali aj o energetike, elektromobilite či využití vodíka. Vicepremiéra pre ekonomiku a ministra hospodárstva R. Sulíka prijali aj prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš.

Čítať viac
30. 06. 2020

Program na kúpu elektromobilov pokračuje, 55 žiadateľov už má vyplatenú dotáciu

Ministerstvo hospodárstva SR odsúhlasilo už vyše 4,5 milióna eur ako dotáciu na kúpu elektrických automobilov. Komisia schválila 521 žiadostí, z nich 337 podali fyzické osoby a 184 žiadostí je od právnických osôb. V prípade 55-tich žiadateľov rezort po kúpe elektromobilu už reálne vyplatil dotáciu, spolu vo výške viac ako 426 000 eur. Hlavným cieľom tejto výzvy, do ktorej bolo možné prihlásiť sa v decembri, bolo motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom.

Čítať viac
17. 06. 2020

Novým predsedom Úradu priemyselného vlastníctva M. Medvec

Novým predsedom Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) bude Matúš Medvec. Na návrh vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka o tom rozhodla vláda. Na poste od štvrtku nahradí doterajšieho šéfa úradu Richarda Messingera.

Čítať viac
17. 06. 2020

MH Manažment pripravuje veľké zmeny vo fungovaní štátnych teplární

Prepojenie a zefektívnenie šiestich štátnych teplární je prioritou nového vedenia spoločnosti MH Manažment. Potvrdil to generálny riaditeľ Ľuboš Lopatka, ktorý v Kúpeľoch Sliač predstavil tieto plány vedeniu teplární a ich dodávateľom tovarov a služieb. Lopatka okrem toho uviedol, že minoritné podiely, ktoré má MH Manažment v desiatkach ďalších firiem, by bolo najrozumnejšie odpredať. Samotná štátna spoločnosť MH Manažment môže podľa jej nového šéfa do dvoch rokov postupne ukončiť svoju činnosť. Konkrétny návrh ďalšieho fungovania spoločností s podielmi štátu by malo vedenie predstaviť do konca roka.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
Výsledky výzvy: Dlhodobé individuálne poradenstvo - Bratislava
COWORKING - miesto, kde sa menia nápady na biznis
Uľ nápadov
Viac ...
Portl ES MH SR
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Slovensko-slovinské podnikateľské fórum
22.07.2020 - 22.07.2020
Veľká garančná schéma – úvery so štátnou zárukou (webinár)
22.07.2020 - 22.07.2020
Obchodujme a podnikajme v USA (webinár)
09.07.2020 - 09.07.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov
"Prihláste sa Contact Contract MSV 2020 v Brne"
Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo
Viac ...
Portl ES MH SR
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
Prieskum podnikateľského prostredia ohľadom dopadov korona krízy
Vysvetlenie prijatých opatrení pre podnikateľov
Mýtus 1: Odvody vs. štátny príspevok
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Právne minimum podnikateľa
26.03.2020 - 26.03.2020
Spoznajte svoje kvality
24.03.2020 - 24.03.2020
Kurz podnikateľských zručností - Udržateľné podnikanie
23.03.2020 - 27.03.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Portl ES MH SR
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Badinský Stanislav
12.12.2018
Hiľovský Jozef
12.12.2018
Chovančeková Nikola
12.12.2018
Viac ...
Portl ES MH SR
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Portl ES MH SR
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií
09.11.2020 - 13.11.2020
Podnikateľská misia do Moskvy — World Food Moscow 2020
22.09.2020 - 25.09.2020
Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo
18.10.2020 - 23.10.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
"Ako pomôže štát podnikateľom pri platení nájomného?"
Dočasná ochrana podnikateľov v súvislosti s COVID-19
Oslovenie klientov počas karantény
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
Novým predsedom ÚRSO sa stal energetik Andrej Juris
Rezort hospodárstva pripravuje vodíkovú konferenciu
Podnikatelia už môžu posielať žiadosti o dotácie na nájomné bez ohľadu na kraje
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019
15.07.2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Slovensko-slovinské podnikateľské fórum
22.07.2020 - 22.07.2020
Veľká garančná schéma – úvery so štátnou zárukou (webinár)
22.07.2020 - 22.07.2020
Obchodujme a podnikajme v USA (webinár)
09.07.2020 - 09.07.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk