16. 01. 2019

U. S. Steel Košice investuje 130 miliónov dolárov do novej oceliarskej linky

Plechy vyrobené prostredníctvom novej linky by sa mali využívať aj v automobilovom priemysle, a do budúcna predovšetkým pri výrobe elektromobilov. Minister hospodárstva Peter Žiga víta túto investíciu, keďže na Slovensku pôsobia štyri automobilky a každá z nich do budúcna avizuje výrobu elektromobilov. Táto investícia je zároveň dôkazom, že spoločnosť U. S. Steel chce naďalej pôsobiť v tomto regióne a zostáva tak najväčším zamestnávateľom na Slovensku.

Čítať viac
15. 01. 2019

Inovatívny čin roka 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dvanásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2018". Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Termín podania prihlášok je do 30. marca 2019.

Čítať viac
20. 12. 2018

MH SR pokračuje v podpore inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na výzvu je vyčlenených 35 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať na jeden projekt príspevok maximálne do výšky 3 miliónov eur, minimálna výška je 100-tisíc eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac
14. 12. 2018

P. ŽIGA: Jadrová bezpečnosť je kľúčová a musí byť prioritou

Úrad jadrového dozoru si slávnostnou konferenciou pripomína 25. výročiu vzniku. Dohliada na bezpečnosť jadrových zariadení, ako aj na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom alebo jadrovými materiálmi. Za svoju existenciu si získal vysoké renomé nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Čítať viac
12. 12. 2018

Vláda rozhodla, že podpora výroby elektriny z domáceho uhlia sa skončí skôr

Všeobecný hospodársky záujem na výrobe elektrickej energie z domáceho uhlia sa skráti z roku 2030 na rok 2023. Skoršie ukončenie dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia je podľa ministra hospodárstva Petra Žigu absolútne nereálne. Je totiž potrebné zabezpečiť energetickú stabilitu prenosovej sústavy a dobudovať trafostanicu Bystričany. Je tiež nevyhnutné ľuďom v regióne hornej Nitry predstaviť alternatívy, ktoré budú pripravené po ukončení tejto podpory.

Čítať viac
12. 12. 2018

Investičná pomoc pre najmenej rozvinuté regióny a príchod nového investora do Detvy

Vláda podporila investičnú pomoc pre projekty v najmenej rozvinutých okresoch, ako aj pre projekty prinášajúce na Slovensko inovatívne technológie a inteligentný priemysel. Minister hospodárstva Peter Žiga predložil na schválenie návrhy na podporu pre päť investičných zámerov, ktoré by mali spolu vytvoriť viac ako 470 nových pracovných miest. „Pokračujeme v nastavenej stratégii a podporujeme investície v najmenej rozvinutých regiónoch a projekty s vyššou pridanou hodnotou,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Čítať viac
07. 12. 2018

MH SR má záujem o centrá podnikových služieb v regiónoch

Sektor centier podnikových služieb patrí k najrýchlejšie rastúcim odvetviam ekonomiky na Slovensku. Tieto centrá zamestnávajú už takmer 40-tisíc ľudí, ktorí robia činnosti s vysokou pridanou hodnotou, zdôraznil na štvrtej výročnej konferencii o budúcnosti zdielaných služieb na Slovensku štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Čítať viac
07. 12. 2018

Regulácie by nemali byť vnímané ako nutné zlo, spoločne treba hľadať lepšie riešenia

Znižovanie byrokracie pre podnikateľov a riešenie administratívnej záťaže patria k prioritám ministerstva hospodárstva. Jednou z aktivít, ktorá má napomôcť týmto cieľom, je aj národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, ktorý je zameraný na reformu agendy lepšej regulácie. Aktivity projektu prezentoval rezort hospodárstva odbornej a podnikateľskej verejnosti na výročnej konferencii organizovanej Slovak Business Agency.

Čítať viac
05. 12. 2018

Ochrana SPP pred exekúciami dostala zelenú. Parlament schválil nový zákon

Najväčší štátny plynárenský podnik SPP bude čiastočne ochránený pred exekúciami. Poslanci Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní schválili zákon o ochrane majetku v plynárenstve z dielne rezortu hospodárstva. Zákon sa podarilo schváliť za 12 dní, odkedy Najvyšší súd SR v kauze tzv. Duckého zmeniek rozhodol v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk