14. 06. 2018

Ministerstvo hospodárstva podpísalo dobrovoľné dohody o úsporách energie s významnými priemyselnými spoločnosťami

Slovensko spravilo ďalší významný krok z hľadiska energetickej efektívnosti. Zástupcovia 12-tich spoločností podpísali s Ministerstvom hospodárstva SR dobrovoľné dohody, ktoré môžu priniesť úsporu až 20 % na celkovej konečnej energetickej spotrebe Slovenska. Rezort hospodárstva tak naštartoval aktívny dialóg s významnými hráčmi v oblasti priemyslu. Hoci Slovensko v posledných rokoch už dosiahlo významné úspory, stále patrí k energeticky najnáročnejším krajinám EÚ.

Čítať viac
07. 06. 2018

Zavádzanie Smart City riešení do miest je postupný (r)evolučný proces

Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Ministerstvo hospodárstva SR vníma koncept Smart City ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky, ale aj startupy, ktoré budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách a tak zvyšovať kvalitu života ich obyvateľov. Rezort k problematike pripravil informačnú brožúru a vyhlásil aj výzvu na podporu pilotného testovania inovatívnych riešení.

Čítať viac
06. 06. 2018

Téma Smart Cities dominovala aj v poľských Katowiciach

Ako vytvoriť moderné a inkluzívne mestské prostredie v spolupráci s Európskou investičnou bankou – aj to bola téma medzinárodnej konferencie Upgrade Your City, ktorú hostili poľské Katowice. Zástupcovia krajín strednej Európy a južného Balkánu prezentovali svoje skúsenosti a know-how v oblasti Smart Cities.

Čítať viac
05. 06. 2018

Inovácie poskytujú nový priestor pre spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskom

Možnosti nových podnikateľských aktivít a téma inovácií dominovali dvojdňovému rokovaniu Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskom v Bratislave. Počas zasadnutia komisie bolo podpísané Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti inovácií medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Inovačným fondom Srbska. Minister hospodárstva Peter Žiga si myslí, že stále existuje potenciál pre ďalší rast vzájomného obchodu a investičných možností medzi SR a Srbskom.

Čítať viac
04. 06. 2018

Slovensko a Česko chcú naďalej využívať jadrovú energiu

Jadrová energia zostáva predmetom záujmu Slovenskej a Českej republiky. Predstavitelia oboch krajín to potvrdili počas 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa koná v Bratislave. Ide o jedno z najprestížnejších politicko-odborných fór zameraných na jadrovú energetiku.

Čítať viac
04. 06. 2018

Slovensko bude v budúcom roku predsedať ministerskej rade OECD

Predstavitelia členských krajín OECD rozhodli na ministerskom zasadnutí v Paríži, že Slovensko bude na budúci rok viesť zoskupenie 37 ekonomicky najrozvinutejších a najsilnejších krajín sveta. Predsedať ministerskej rade OECD je podľa šéfa rezortu hospodárstva Petra Žigu česť pre každú krajinu a uznanie na medzinárodnej úrovni. Slovensko si získalo rešpekt a dostaneme príležitosť otvoriť dôležité ekonomické témy, zdôraznil minister Žiga.

Čítať viac
28. 05. 2018

Minister hospodárstva navštívil najvýznamnejšie ekonomické podujatie v Rusku

Slovenská delegácia pod vedením ministra hospodárstva Peter Žigu navštívila dvojdňové Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, ktoré často označujú ako takzvaný ruský Davos. V poradí 19. ročníku výstavy v dňoch 24.-25.6. dominovali otázky medzinárodnej spolupráce, investície a inovácie, ale predovšetkým tradične oblasť energetiky.

Čítať viac
23. 05. 2018

V. Ferencz: Veľtrhy ponúkajú možnosť nahliadnuť do sveta strojárstva a elektrotechniky

Sprievodným podujatím Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre je Slovenská kooperačná burza. Podujatie patrí už 12 rokov k najväčším a najprestížnejším medzinárodným business-to-business (B2B) podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. Otvoril ju štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz.

Čítať viac
23. 05. 2018

Minister hospodárstva ocenil inovatívne aktivity podnikateľov

Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2017 vyhlásili počas slávnostného večera pri príležitosti otvorenia 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Do súťaže prišlo 42 prihlášok v troch kategóriách - výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služby. Ceny víťazom odovzdal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk