07. 06. 2021

SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových áut a autobusu

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Nové vozidlá na vodíkový pohon majú byť spolufinancované z európskych zdrojov. Autobus a osobné vozidlá budú slúžiť na odborno-prezentačné účely. Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabezpečenie jedného mestského či prímestského autobusu na prepravu 30 a viac osôb a tiež minimálne troch až šiestich osobných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, vrátane vozidla určeného na jazdu na nespevnených povrchoch a vozidla s karosériou typu pick-up.

Čítať viac
02. 06. 2021

MH SR podalo trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu

Rezort hospodárstva sa z dôvodu sporných dotácií na nájomné pre viacerých bratislavských mestských poslancov obrátil na generálnu prokuratúru. „Dnes sme podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Bude teraz na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vec dôsledne prešetrili a my budeme maximálne súčinní,“ zdôraznil vicepremiér a šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík.

Čítať viac
01. 06. 2021

Boj proti nadmernej regulácii - úradníci už musia dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out

Slovensko má dlhodobý a chronický problém s nadmernou reguláciou. Od dnešného dňa (1. júna 2021) však budú mať všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov, ako napríklad Sociálna poisťovňa alebo finančná správa, povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out. Ako ďalej informoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ak teda v rámci svojej kompetencie príjmu v nejakej oblasti určitú reguláciu, budú musieť v rovnakej oblasti znížiť regulačné zaťaženie a teda náklady na podnikanie v rovnakej výške. Od januára to potom následne bude v dvojnásobnej výške.

Čítať viac
27. 05. 2021

Firma Muehlbauer rozšírila v Nitre svoje výrobné priestory

Spoločnosť Muehlbauer Automation otvorila novú výrobnú halu vo svojom závode v Nitre. Vzniklo v nej technologické centrum pre nové energie. „Ide o technológie spojené s jednoúčelovými prototypovými zariadeniami, ktoré dnes participujú v oblasti tzv. zelených tém,“ povedal riaditeľ spoločnosti Ladislav Paškrta. V nových priestoroch vznikne 70 pracovných miest, predovšetkým pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Celkové investičné náklady na výstavbu tretej výrobnej haly spoločnosti prevýšili 12 miliónov eur. Spoločnosť dostala od štátu investičnú pomoc vo výške 3 milióny eur. „Považujem túto štátnu pomoc za správny krok. Podiel výskumu a vývoja je v tejto firme naozaj veľký, firma vyrába a vyvíja špičkové produkty, čo je priemyselná budúcnosť Slovenska. Na svete neexistuje krajina, ktorá by nepoužívala ich produkty. V súčasnosti už podporujeme výrobu len v najmenej rozvinutých okresoch, no výskum a vývoj podporujeme po celom Slovensku,“ uviedol vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík.

Čítať viac
21. 05. 2021

Digitálny priestor potrebuje jasné pravidlá, ochrana pred nelegálnym obsahom je nevyhnutná

Nastaviť jasné pravidlá fungovania v digitálnom priestore je nevyhnutné. Zhodli sa na tom zástupcovia spotrebiteľov, internetových platforiem a podnikateľov na online podujatí, ktoré zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec zdôraznil, že „všetci kľúčoví hráči sa zhodujú na potrebe pravidiel pre fungovanie digitálneho priestoru, pričom jednou z najdôležitejších otázok je ochrana spotrebiteľa pred nelegálnym obsahom na internete.“ Zároveň je podľa neho potrebné nastaviť pravidlá tak, aby sme na jednej strane zregulovali veľkých hráčov, ale zároveň neznemožnili prístup malým. „Diabol sa skrýva v detailoch, musíme k tejto problematike pristupovať dôsledne,“ podčiarkol v diskusii. Štátny tajomník rezortu hospodárstva zároveň upozornil, že „pandémia akcelerovala využívanie digitálnej dimenzie a aj do budúcna bude oveľa dôležitejšia ako to bolo v období pred pandémiou.“

Čítať viac
20. 05. 2021

V Bruseli sa diskutovalo o revízii obchodnej politiky EÚ

Revízia obchodnej politiky Európskej únie (EÚ) bola hlavnou témou zasadnutia Rady ministrov zodpovedných za zahraničný obchod (FAC/Trade), ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec.

Čítať viac
20. 05. 2021

Rezort hospodárstva chce pomôcť krajom pri čerpaní eurofondov

Ministerstvo hospodárstva SR chce pomôcť krajom pri čerpaní eurofondov. Cieľom oboch strán je vyčerpať všetky prostriedky určené na toto programové obdobie. Práve táto téma dominovala stretnutiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka a predsedov vyšších územných celkov v Ružomberku. Ako po rokovaní uviedol šéf rezortu hospodárstva, čerpanie eurofondov nie je vždy jednoduché, pričom pomôcť dokáže najmä dobrá informovanosť. Na stretnutí sa hovorilo o spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu ale aj o alternatívnych palivách.

Čítať viac
14. 05. 2021

Mochovce sú pripravené na uvádzanie do prevádzky

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je pripravený na uvádzanie do prevádzky. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vydal na to povolenie. „Konečne je to tu. Hneď po nástupe na ministerstvo hospodárstva sme urobili mnoho nevyhnutných rozhodnutí, aby konečne po rokoch mohlo prísť k tomuto kroku, ktorý nás posúva výrazne vpred,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „Mochovce sú na tom veľmi dobre a patria z hľadiska bezpečnosti k jedným z najmodernejších elektrární,“ zdôraznil ďalej Sulík a podčiarkol, že „bezpečnosť elektrárne je absolútna priorita.“

Čítať viac
14. 05. 2021

Na nájomné v druhom kole pôjde vyššia podpora ako za celé prvé kolo

Rezort hospodárstva vyplatil od decembra v druhom kole dotácií na nájmy spolu pomoc vyše 49 miliónov eur, čo je už teraz viac ako suma vyplatená v prvom kole pomoci. Dotácia bola vyplatená takmer 35-tisíc žiadateľom. Žiadosti je možné podávať do konca júna za obdobie sťaženého užívania do konca apríla. Rezort hospodárstva už požiadal ministerstvo financií o uvoľnenie dohodnutých financií na túto dotáciu, aby sa mohlo plynule pokračovať v procese vyplácania. V súčasnosti sa teda čaká na uvoľnenie prostriedkov z ministerstva financií.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk