23. 05. 2018

Na konferencii ITAPA aj o budúcnosti digitalizácie

Súčasný stav, ale predovšetkým budúcnosť digitalizácie a informačných technológií boli ústrednou témou diskusií odborníkov na jarnej konferencii ITAPA 2018, ktorá sa konala v Bratislave. Domáci aj zahraniční experti predstavili nielen vízie, ako robiť kvalitnú a relatívne rýchlo napredujúcu e-verejnú správu, ale aj skúsenosti ľahko aplikovateľné na Slovensku.

Čítať viac
23. 05. 2018

P. ŽIGA: EÚ sa snaží presvedčiť USA, aby výnimka ohľadom ciel na oceľ a hliník bola trvalá

Americký prezident Donald Trump presadil od 23. marca zavedenie dodatočných ciel na oceľ a hliník. EÚ získala 1. mája spolu s niektorými ďalšími krajinami dočasnú výnimku, ktorá však platí iba mesiac. Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová dostala mandát od členských štátov EÚ, aby vyjednávala s USA o novej dohode.

Čítať viac
21. 05. 2018

Slovenská republika a štát USA Indiana chcú hlbšiu ekonomickú spoluprácu

Minister hospodárstva Peter Žiga a guvernér štátu Indiana Eric Holcomb podpísali v Bratislave memorandum, ktoré umožní hlbšiu ekonomickú spoluprácu. Slovensko dlhoročne spolupracuje s Národnou gardou štátu Indiana a je obojstranný záujem na prehĺbení spolupráce nad rámec obranných kontaktov. P. Žiga vidí veľký potenciál pre spoluprácu najmä v oblasti inovačných technológií. Rokovania sa zúčastnil aj predseda vlády Peter Pellegrini.

Čítať viac
16. 05. 2018

Vláda odsúhlasila ďalší antibyrokratický balíček pre podnikateľov

Nový balíček opatrení by mal podnikateľom priniesť úsporu vyše 7 miliónov eur ročne. Opatrenia smerujú najmä k zníženiu regulačného zaťaženia a byrokracie, s dôrazom na využitie elektronizácie, ale aj podporu rodinného podnikania. Schválené návrhy vychádzajú predovšetkým z podnetov priamo od podnikateľov.

Čítať viac
15. 05. 2018

Zákon o energetike čakajú zmeny

Národná rada SR odsúhlasila novelu, ktorá reflektuje najmä na dodatočné požiadavky Európskej komisie týkajúce sa transpozície tretieho energetického balíčka. Zákon taktiež zavádza definície nových pojmov súvisiacich s elektromobilitou. Prevádzkovatelia nabíjacích staníc nebudú považovaní za podnikateľov v energetike, čím im odpadne množstvo administratívnych povinností. Novela odbremeňuje od niektorých povinností aj odberateľov energií.

Čítať viac
15. 05. 2018

P. Žiga: Ochrana spotrebiteľa v cestovného ruchu sa zásadne zvýši

Parlament schválil nový zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Nová legislatíva zvyšuje ochranu spotrebiteľa v prípade úpadku cestovnej kancelárie. Mení okruh subjektov, ktoré budú mať povinnosť získať živnostenské oprávnenie na podnikanie ako cestovná kancelária. Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia.

Čítať viac
14. 05. 2018

Ministerstvo hospodárstva pripravilo reformu podpory obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá reaguje na európske trendy, dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne zmodernizuje systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zavádza podporu elektriny z OZE prostredníctvom aukcií, princíp jednotného výkupcu, ako aj nový prvok – lokálny zdroj. Rezort súčasne navrhol úľavy pre podnikateľov, ktorých veľkú časť nákladov tvoria náklady na elektrinu. Nové pravidlá by mali začať platiť od januára budúceho roka.

Čítať viac
10. 05. 2018

Predstavitelia štátu a podnikateľov rokovali na Rade vlády pre podporu exportu a investícií

Na pôde ministerstva hospodárstva sa stretla Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií. Rokovanie viedol minister hospodárstva Peter Žiga. Predstavitelia ministerstiev, štátnych inštitúcií, priemyselných zväzov a podnikateľov diskutovali o aktuálnej situácii v oblasti exportu, príprave a význame podnikateľských misií, alebo možnostiach slovenskej rozvojovej pomoci.

Čítať viac
09. 05. 2018

Slovensko sa predstaví na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

Vláda schválila slovenskú účasť na výstave EXPO Dubaj 2020, ktorá bude prvou svetovou výstavou v arabskom svete. Organizátor predpokladá návštevnosť 25 miliónov návštevníkov. Účasť zatiaľ potvrdilo 160 krajín.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk