01. 07. 2018

MH SR: Slovensko preberá predsedníctvo vo V 4, rokovať sa bude aj o amerických clách

Mottom piateho slovenského predsedníctva je Dynamický Vyšehrad pre Európu. Prvým podujatím je rokovanie štátnych tajomníkov na tému generačnej výmeny v rodinnom podnikaní, v New Yorku by malo byť Investičné fórum V4 a v novembri Stredoeurópska energetická konferencia. Minister hospodárstva Peter Žiga avizoval, že pre tému možných amerických ciel na osobné automobily, by sa mali stretnúť ministri hospodárstva V 4 spolu s nemeckým rezortným kolegom Petrom Altmeierom.

Čítať viac
27. 06. 2018

Slovensko má po rokoch ucelenú Stratégiu hospodárskej politiky

Slovensko má po rokoch ucelenú stratégiu hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030, teda na viac ako desaťročie. Hlavným cieľom, ktorý schválila vláda je postupné približovanie sa k znalostným ekonomikám v rámci EÚ. Stratégia sa pripravovala od septembra 2016 a podieľali sa na nej predstavitelia akademickej obce, jednotlivých rezortov, alebo priemyselných zväzov. Podrobnosti prinesú neskôr akčné plány s konkrétnymi úlohami a financovaním. Stratégia odporúča napríklad postupné zvyšovanie výdavkov na výskum a vývoj do roku 2030 tak, aby dosiahli úroveň prvej päťky krajín EÚ z pohľadu podielu výdavkov na výskum a vývoj na HDP. Hovorí sa aj o zvážení možnosti úpravy daní a odvodov v dlhodobom horizonte, a to tak z hľadiska zvyšovania ich prehľadnosti, ako aj znižovania ich výšky a početnosti. V oblasti trhu práce dáva dôraz na riadený príchod pracovnej sily bez toho, aby dochádzalo k znevýhodňovaniu domácich zamestnancov.

Čítať viac
25. 06. 2018

MH SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac
25. 06. 2018

Odstraňovanie zbytočnej byrokracie je prioritou ministerstva hospodárstva

O prioritách a splnených cieľoch rezortu hospodárstva diskutovali minister hospodárstva Peter Žiga a predseda vlády Peter Pellegrini. Stretnutiu dominovali najmä energetika, príchod investorov a Priemysel 4.0, medzinárodné obchodné vzťahy či strategické dokumenty, ako napríklad Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030 alebo RIA 2020. Významnou témou počas návštevy premiéra na rezorte bolo aj odstraňovanie zbytočnej byrokracie a zjednodušenie života firiem a podnikateľov.

Čítať viac
23. 06. 2018

Nový investor v Kežmarku vytvorí vyše 500 pracovných miest a investuje 51 miliónov eur

Na sever Slovenska prichádza švajčiarska spoločnosť Mubea, ktorá je jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel. Investor postaví nový závod v priemyselnom parku v Kežmarku. Investícia má dosiahnuť 51 miliónov eur a spoločnosť požiadala vládu o investičnú pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur. Kežmarok spolu so susednými okresmi Sabinov a Levoča patria k najmenej rozvinutým okresom. Investovanie do týchto regiónov podporuje aj vláda, ktorá má prioritu znižovať regionálne rozdiely.

Čítať viac
21. 06. 2018

MH SR zorganizovalo pre podnikateľov podujatie o zahraničnom obchode

Ministerstvo hospodárstva zorganizovalo podujatie pre podnikateľov týkajúce sa využitia obchodno-politických nástrojov Európskej únie v podmienkach Slovenska. Dominovali najmä tri témy - prístup na trhy tretích krajín, colné suspenzie a colné kvóty a nástroje na ochranu obchodu. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia viacerých firiem, asociácií, združení, akademickej pôdy a ministerstiev.

Čítať viac
20. 06. 2018

Digitálna koalícia sa rozrástla o 15 nových členov

Odpočet plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, deklarácia ich záväzkov a podpis memoranda o vstupe nových členov boli hlavnými bodmi stretnutia predstaviteľov Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR v Bratislave.

Čítať viac
18. 06. 2018

Japonská Minebea otvorila v Košiciach svoj najmodernejší európsky závod

Ide o závod s produkciou výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, významom vysoko presahuje regionálny charakter, zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Táto investícia je v súlade s novým zákonom o investičnej regionálnej pomoci a prispeje k znižovaniu regionálnych rozdielov. V lokalite priemyselného parku, kde sídli spoločnosť Minebea, ale aj ďalšie zahraničné spoločnosti, chce štát vyriešiť dopravnú infraštruktúru.

Čítať viac
14. 06. 2018

Premiér a minister hospodárstva navštívili spoločnosť Volkswagen Slovakia

Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini spolu s ministrami vlády – ministrom financií Petrom Kažimírom, ministrom hospodárstva Petrom Žigom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom a predstaviteľmi samosprávy – predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom, primátorom hlavného mesta Bratislavy Ivom Nesrovnalom a starostom mestskej časti Devínska Nová Ves Milanom Jamborom navštívili vo štvrtok spoločnosť Volkswagen Slovakia. Na pracovnom stretnutí rokovali najmä o rozvoji infraštruktúry a situácii na slovenskom pracovnom trhu.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk