22. 01. 2021

SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie OZE v domácnostiach

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov. „Sme radi, že aj napriek zložitej situácii záujem o túto formu podpory pretrváva, a preto dopĺňame do zásobníkov 10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii. Aj naďalej ponechávame predĺženú platnosť poukážok na 5 mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € a na kotly na biomasu 1,5 mil. €.

Čítať viac
22. 12. 2020

Oznámenie o zrušení priameho rokovacieho konania k nákupu diagnostických rýchlotestov

Čítať viac
21. 12. 2020

Výzva IPCEI predĺžená, stále hľadáme ambiciózne projekty v oblasti vodíkových technológií

SIEA posúva uzávierku výzvy pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií až na 21. január 2021. Ambiciózne projekty, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov Európskej únie, tak budú mať 21 dní navyše na zapojenie sa do výzvy IPCEI.

Čítať viac
16. 12. 2020

EK vydala správu o systéme pozastavení ciel EÚ (obdobie 2017 – 2019)

Európska komisia vydala správu o systéme pozastavení ciel Európskej únie (obdobie 2017 – 2019). Správa hodnotí vývoj systému pozastavenia ciel Európskej únie (ďalej colných suspenzií), ktorý vychádza z článku 31 ZFEÚ a existuje viac ako 50 rokov. O colné suspenzie môžu žiadať len podniky na tovary výrobnej spotreby a úspory v rámci systému na dovoznom cle môžu byť značné.

Čítať viac
12. 11. 2020

AUTOBUSÁRI - usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie

Príjemcovia pomoci pre nedotovanú autobusovú dopravu sú povinní predložiť doklady preukazujúce pokles tržieb v sťaženom období, resp. doklady z ktorých vychádzal pri výpočte poklesu tržieb,

Čítať viac
03. 11. 2020

SIEA navyšuje čerpanie kreatívnych voucherov

Aj Slovenská inovačná a energetická agentúra sa rozhodla podporiť malých a stredných podnikateľov z kreatívnych odvetví.

Čítať viac
28. 10. 2020

SIEA spúšťa online podujatia pre kreatívcov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku predstavuje online podobu seminárov určenú pre podnikateľov v kreatívnom priemysle. Prispôsobili sme naše podujatia na ONLINE formát, teda zúčastniť sa bude možné z pohodlia a najmä bezpečia vašich domovov.

Čítať viac
20. 10. 2020

Výsledky medziregionálneho programu Interreg Europe

Medziregionálny program Interreg Europe v programovom období 2014 – 2020 nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v programovom období 2004 – 2006 v rámci programu Interreg IIIC a v období 2007 – 2013 v programe Interreg IVC. Program Interreg V-C Europe je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je určený pre všetkých 28 členských štátov EÚ a pre Nórsko a Švajčiarsko.

Čítať viac
16. 10. 2020

Nový európsky portál s informáciami o obchodovaní mimo EÚ

Zorientovať sa v pravidlách obchodovania s krajinami mimo EÚ pomôže nový európsky portál Access2Markets, ktorý spravuje Európska komisia. Nachádza sa na https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/sk/content. Navrhnutý je tak, aby pomáhal hlavne menším podnikateľom obchodovať s krajinami mimo EÚ a v plnej miere využívať obchodné dohody EÚ. Poskytuje informácie o konkrétnych produktoch a zahŕňa príslušné colné sadzby, pravidlá pôvodu, postupy, formálne náležitosti, dane, nahlásené obchodné prekážky, štatistiky a ďalšie požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať. Obsahuje aj informácie z oblasti služieb a investícií, návody, videonahrávky úspešných malých a stredných podnikov, ktoré obchodujú po celom svete. Informácie sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Hlavnou novinkou je nástroj ROSA, ktorý pomáha spoločnostiam správne pochopiť a uplatňovať pravidlá pôvodu. Videoprezentácia toho, čo portál ponúka, je na internetovom prepojení: video presentation.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk