MH SR zverejnilo aktualizáciu indikatívnej alokácie k výzve 03I04-26-V01

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre komponent 3, zverejnilo dňa 26. 03. 2024 aktualizovanú indikatívnu alokáciu pre výzvu 03I04-26-V01

Čítať viac
20. 03. 2024

Program Interreg Europe - III. verejná výzva na predkladanie projektových žiadostí

Program Interreg Europe - Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť možnosť zapojiť sa do III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2021-2027.

Čítať viac
16. 02. 2024

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky k výzve 01I03-26V07

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I03-26-V07 zameranej na podporu zvyšovania flexibility elektroenergeticých sústav pre vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy.

Čítať viac
19. 12. 2023

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE–prečerpávacie vodné elektrárne, stacionárne batériové systémy

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) SR dnes zverejnilo výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
20. 11. 2023

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky zameranej na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I01-26-V06 zameranej na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy

Čítať viac
26. 10. 2023

V rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti sú vyhlásené dve výzvy na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti digitalizácie a dekarbonizácie

Úrad vlády SR ako vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásil dve výzvy zamerané na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení a inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie. Sprostredkovateľom, ktorý bude zabezpečovať ich implementáciu, je Ministerstvo hospodárstva SR.

Čítať viac
24. 10. 2023

UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I02-26-V05 z Plánu obnovy a odolnosti na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pre komponent 1 - OZE, zverejnilo dňa 23.10.2023 UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I02-26-V05 zameranej na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice. Žiadateľov upozorňuje na technické obmedzenia systému ISPO, v ktorom nie je možné zadať vo formulári žiadosti hodnotu merateľného ukazovateľa s presnosťou na desatinné miesta.

Čítať viac
23. 10. 2023

Nová výzva na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

MH SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
09. 10. 2023

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve na podporu modernizácie/transformácie bioplynových stani

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre kompoment 1 - OZE, zverejnilo dňa 9.10.2023 Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I02-26-V05 zameranej na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk