logo ministerstva hospodárstva
07. 04. 2020

Puncový úrad obnovil poskytovanie služieb

Poskytované sú v obmedzenom režime a za prísnych hygienických opatrení.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
06. 04. 2020

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020 usmerňuje médiá, verejnosť, prevádzky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a prostredníctvom nich i samosprávu a PZ SR.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
27. 03. 2020

Európska cena za podporu podniakania - prihláste sa!

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) pomáha pri vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
27. 03. 2020

Oznam - vykonávanie verejnej moci elektronickou formou

Oznamujeme, že vo všetkých prípadoch, v ktorých to bude možné, budú rozhodnutia vydané MH SR zasielané do elektronickej schránky.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
27. 03. 2020

Obmedzenie poštových služieb Slovenskej pošty, a.s. v oblasti prepravy zahraničných zásielok

Ministerstvo hospodárstva SR dočasne nemá možnosť na doručovanie zásielok do väčšiny krajín sveta, vrátane krajín EÚ.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
13. 03. 2020

​OZNAM PRE VODIČOV NÁKLADNEJ DOPRAVY

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 Verejnej vyhlášky sa nevzťahuje na vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
13. 03. 2020

Nezáväzný prieskum trhu - Časticový respirátor ochrannej triedy FFP3, NR D, ochrana: prach/aerosol

prieskumu trhu v súvislosti s plánovaným nákupom tovaru - respirátorov

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
09. 03. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si osloviť obchodné spoločnosti vo veci nezáväzného prieskumu trhu v súvislosti s plánovaným nákupom respirátorov.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
26. 02. 2020

BiznisNET – expandujte do zahraničia

„Podujatie z dôvodu epidemiologickej situácie - šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 – odkladáme. O jeho náhradnom termíne vás budeme informovať na stránkach www.npc.sk, www.sbagency.sk a na našich sociálnych sieťach.“

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk