10. 09. 2021

SR sa zapojila do projektu na podporu najinovatívnejších startupov

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sa zapojilo do medzinárodného projektu financovaného z programu Horizont 2020 s názvom GO SME s cieľom zdieľať skúsenosti s podporou startupov a malých a stredných podnikov a vyrovnávať tak rozdiely vo forme a kvalite pomoci medzi jednotlivými krajinami EÚ. 

Projekt GO SME združuje národné a regionálne agentúry podporujúce výskum a inovácie z 12 európskych krajín so záujmom o výmenu skúseností a vypracovanie spoločných kvalitatívnych štandardov pre prípravu národných a regionálnych schém podpory inovatívnych startupov. Vybraní partneri, vrátane Ministerstva hospodárstva SR, potom navrhované postupy overia na pilotnej výzve, ktorú zrealizujú v priebehu roka 2022. V rámci nej budú medzinárodnými hodnotiteľmi vybrané tie najlepšie startupy, ktoré získajú na mieru šitý odborný koučing a finančný príspevok na ďalší rozvoj svojho produktu alebo služby s globálnym potenciálom.

 

Projekt bol spustený v máji 2021 a počas 2 rokov sa zameria na: 

 • poučenie sa z osvedčených postupov, ktoré sa už uplatňujú v schémach podpory pre inovatívne MSP a startupy,

 • motiváciu agentúr (najmä z okrajových a menej výkonných krajín EÚ) k návrhu a spusteniu schém podpory inovácií pre MSP a startupy,

 • spoluprácu pri vytváraní národných/regionálnych schém podpory a výberových kritérií,

 • zdieľanie osvedčených postupov pri práci s (medzinárodnými) odborníkmi a hodnotiteľmi,

 • poučenie sa z osvedčených postupov pri poskytovaní koučingových a mentorských služieb,

 • vytvorenie spoločnej skupiny koučov a mentorov a jej vzájomné zdieľanie,

 • ponuka špeciálnych služieb pre podporené projekty, ktoré vyberie nezávislý medzinárodný panel.

 

Po ukončení pilotnej výzvy a sfinalizovaní odporúčaní má projekt GO-SME ambíciu zaradiť schému podpory do európskeho programu na podporu inovatívnych MSP, EIC Accelerator, a to vo forme tzv. plug-in mechanizmu. Zároveň môže slúžiť ako pilotný projekt pre prípadné budúce partnerstvá spolufinancované z inovačných ekosystémov v programe Horizont Európa.

 

Zoznam partnerov – financujúcich organizácií: 

 • Technologická agentúra Českej Republiky  (TA ČR), Česká republika,

 • Service Public Wallonie (SPW-EER), Belgicko,

 • Startup Europe Regions Network (SERN), Belgicko,

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Estónsko,

 • German Aerospace Center (DLR), Nemecko,

 • National Research and Development Office (NRDI), Maďarsko

 • Invitalia, Taliansko,

 • Agency for Science, Innovation and Technology (MITA), Litva,

 • Luxinnovation (LXI), Luxembursko,

 • Ministry for Research, Innovation and the Co-ordination of Post Covid-19 Strategy (MRIC), Malta,

 • National Innovation Agency of Portugal (ANI), Portugalsko,

 • Ministerstvo hospodárstva SR (MoE SR), Slovenská republika

 • Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI), Španielsko,

 • Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIÓ), Španielsko,

 • IESE Business school of University of Navarra (IESE), Španielsko.

 

Viac informácií na oficiálnom serveri EK CORDIS

Informácia na stránkach koordinátora projektu (TAČR)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk