02. 08. 2019

Pozvánka na semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na bezplatné semináre na tému „Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc“, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Čítať viac
01. 07. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis, DM – 6/2019), vyhlasuje

Čítať viac
25. 06. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) a vyhlášky č. 106/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (ďalej len „vyhláška ministerstva“) a zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019

Čítať viac
13. 06. 2019

Logo inteligentného priemyslu SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje súťaž na vyhotovenie loga inteligentného priemyslu SR, ktoré bude súčasťou web sídla inteligentného priemyslu SR, ako aj všetkých informačných a propagačných materiálov Ministerstva hospodárstva SR v oblasti inteligentného priemyslu.

Čítať viac
07. 06. 2019

Prvé rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2019

Prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa uskutoční v stredu 12. júna 2019 o 14.00 hod. na Ministerstve hospodárstva SR. Rokovanie Rady budú viesť jej predsedovia – minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Čítať viac
06. 06. 2019

Schéma minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje Schému minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji (ďalej len „schéma“).

Čítať viac
31. 05. 2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, príp. sa ich táto téma týka.

Čítať viac
21. 05. 2019

Podnikatelia z regiónov môžu od 23. mája 2019 požiadať o kreatívne vouchere

Po podnikateľoch z Bratislavského samosprávneho kraja môžu o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov požiadať aj podnikatelia z ostatných regiónov. Registrovať žiadosti v rámci zverejnenej výzvy môžu od 23. 5. 2019 do 30. 6. 2019.

Čítať viac
20. 05. 2019

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu ELO SYS 2019

Ktoré energeticky efektívne opatrenia sú pre vás tie najvhodnejšie, vám bezplatne poradia konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas medzinárodného veľtrhu ELO SYS, ktorý sa koná v dňoch 21. až 24. mája v Nitre.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk