06. 06. 2019

Schéma minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje Schému minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji (ďalej len „schéma“).

Čítať viac
31. 05. 2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, príp. sa ich táto téma týka.

Čítať viac
21. 05. 2019

Podnikatelia z regiónov môžu od 23. mája 2019 požiadať o kreatívne vouchere

Po podnikateľoch z Bratislavského samosprávneho kraja môžu o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov požiadať aj podnikatelia z ostatných regiónov. Registrovať žiadosti v rámci zverejnenej výzvy môžu od 23. 5. 2019 do 30. 6. 2019.

Čítať viac
20. 05. 2019

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu ELO SYS 2019

Ktoré energeticky efektívne opatrenia sú pre vás tie najvhodnejšie, vám bezplatne poradia konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas medzinárodného veľtrhu ELO SYS, ktorý sa koná v dňoch 21. až 24. mája v Nitre.

Čítať viac
15. 04. 2019

Výzva na zasielanie podnetov do IV. antibyrokratického balíčka opatrení

Ministerstvo hospodárstva SR začalo prípravu štvrtého balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Čítať viac
09. 04. 2019

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty výskumu a vývoja

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 19. marca 2019 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Čítať viac
01. 04. 2019

Nová e-publikácia o obehovom hospodárstve

Ak niekoho zaujíma téma obehového hospodárstva a chce poznať aj konkrétne príklady environmentálne vhodných riešení, tak práve to nájde v novej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenka.

Čítať viac
29. 03. 2019

Termín prihlasovania do súťaže Inovatívny čin roka 2018 bol predĺžený

Upozorniť na výnimočné aktivity slovenských podnikateľov a povzbudiť ďalších k inováciám je cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Prihlášky do súťaže možno podávať v predĺženom termíne do 15. apríla 2019.

Čítať viac
20. 03. 2019

Výsledky druhého kola „ Schémy minimálnej podpory zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji “

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk