14. 12. 2018

Výsledky prvého kola v rámci "Schémy minimálnej podpory zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji"

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji.

Čítať viac
14. 11. 2018

Druhé rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2018

V stredu 21. novembra o 15:00 hod. sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Čítať viac
26. 10. 2018

Výzva na podporu spolupráce slovenských a izraelských podnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo v poradí už tretiu Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Čítať viac
03. 10. 2018

Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) vyhlásilo 3. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (ďalej len „schéma“). Výzva bude 31. októbra 2018 uzatvorená.

Čítať viac
21. 09. 2018

Seminár pre žiadateľov o dotácie pre spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár k pripravovanej už tretej Výzve na podporu spoločných slovensko-izraelských projektov v oblasti experimentálneho výskumu a vývoja. Podujatie sa uskutoční 27. septembra 2018 v Bratislave.

Čítať viac
10. 09. 2018

Festival inteligentného podnikania v Bratislave

Digitálny rozvoj podnikania, efektívne a bezpečné využívanie digitálnych technológií vo firemnom prostredí, či inovatívna práca s ľudskými zdrojmi v digitálnom prostredí. Aj o týchto témach budú môcť diskutovať priaznivci digitálnych technológií so slovenskými a zahraničnými odborníkmi na Festivale inteligentného podnikania 2018 (Smart Business Festival SK 2018).

Čítať viac
10. 09. 2018

Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike

Centrum pre hospodárske otázky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky analyzovalo a mapovalo stav priemyselných parkov v Slovenskej republike. Spolu bolo predmetom analýzy 74 priemyselných parkov a ich stav k dátumu 30. jún 2017.

Čítať viac
21. 08. 2018

Na kreatívne vouchere na dizajn je v prvej výzve vyčlenených 500 000 €

O kreatívne vouchere na služby dizajnérov môžu podnikatelia žiadať od 30. augusta 2018. Európsky príspevok do výšky 5 000 € pokryje 50 % nákladov za služby dizajnérov.

Čítať viac
20. 08. 2018

Upozornenie: Informácia o neplatnosti pečiatky

MH SR v súvislosti s upozornením na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získavania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu n. f. (uverejneným na webovom sídle ministerstva dňa 17. 7. 2018) zároveň informuje verejnosť o neplatnosti jeho pečiatky a upozorňuje na jej možné zneužitie.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk