15. 04. 2019

Výzva na zasielanie podnetov do IV. antibyrokratického balíčka opatrení

Ministerstvo hospodárstva SR začalo prípravu štvrtého balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Čítať viac
09. 04. 2019

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty výskumu a vývoja

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 19. marca 2019 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Čítať viac
01. 04. 2019

Nová e-publikácia o obehovom hospodárstve

Ak niekoho zaujíma téma obehového hospodárstva a chce poznať aj konkrétne príklady environmentálne vhodných riešení, tak práve to nájde v novej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenka.

Čítať viac
29. 03. 2019

Termín prihlasovania do súťaže Inovatívny čin roka 2018 bol predĺžený

Upozorniť na výnimočné aktivity slovenských podnikateľov a povzbudiť ďalších k inováciám je cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Prihlášky do súťaže možno podávať v predĺženom termíne do 15. apríla 2019.

Čítať viac
20. 03. 2019

Výsledky druhého kola „ Schémy minimálnej podpory zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji “

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji.

Čítať viac
20. 03. 2019

Pripomienkovanie druhej fázy projektu týkajúceho sa lepšej regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné pripomienkovanie v rámci prípravy 2. fázy projektu podľa schválenej štúdie uskutočniteľnosti Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020). Prípadné pripomienky uveďte do priloženého súboru Excel najneskôr do 27. marca 2019 do 16:00 a zašlite na emailové adresy: peter.szakacs@mhsr.sk a vlasta.brunova@mhsr.sk.

Čítať viac
15. 03. 2019

Expozícia Elektromobilita a Slovensko — Dobrý nápad

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozývajú na expozíciu Elektromobilita a Slovensko — Dobrý nápad.

Čítať viac
12. 03. 2019

Výzva na predloženie návrhov k pripravovanej dohode medzi EÚ a USA o spolupráci v oblasti technickej regulácie

V nadväznosti na spoločné vyhlásenie predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera a prezidenta USA Donalda Trumpa z ich stretnutia dňa 25. 07. 2018 vo Washingtone k riešeniu krízy vo vzájomných obchodných vzťahoch sa začala príprava dohody medzi Európskou úniou a USA o spolupráci v oblasti technickej regulácie.

Čítať viac
25. 02. 2019

Prvé poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydá SIEA v marci 2019

Národný projekt Zelená domácnostiam II bol schválený. O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú môcť domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať už v priebehu marca 2019.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk