10. 08. 2018

Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 23. augusta 2018

Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené vo štvrtok 23. augusta 2018 o 15:00. Na inštalácie slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja bude k dispozícii 1,5 milióna €.

Čítať viac
24. 07. 2018

V Múzeu obchodu koncert legendárneho bubeníka

Múzeum obchodu v Bratislave mapuje vývoj obchodu na našom území. V terajšej podobe je zriadené od roku 1991 a má vyše 65 000 exponátov. Projektom Rock v múzeu chcú urobiť z múzea skutočne živé múzeum a prilákať doň viac návštevníkov.

Čítať viac
19. 07. 2018

Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov na stránke www.vytvor.me.

Čítať viac
18. 07. 2018

Nová forma podpory pre mladých podnikateľov a start-uppistov v oblasti inovácií

V rámci pilotného projektu krajín V4 so štátom Izrael budú môcť mladí slovenskí podnikatelia a startuppisti absolvovať krátkodobé stáže v Izraeli. Projekt je súčasťou Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami Vyšehradskej skupiny a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Čítať viac
17. 07. 2018

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Inovačný fond.

Čítať viac
05. 06. 2018

Ako byť v budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Na workshope na túto tému predstaví Slovenská inovačná a energetická agentúra 19. júna 2018 v Bratislave prvé výsledky medzinárodného projektu TOGETHER.

Čítať viac
04. 06. 2018

Pozvánka na prezentáciu obchodno-politických nástrojov EÚ v podmienkach SR

Ministerstva hospodárstva pozýva na prezentáciu, ktorá sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 10:00 hod. v priestoroch ministerstva na Mierovej ulici 19 v Bratislave

Čítať viac
14. 05. 2018

Výzva na podporu projektov Smart City

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Táto výzva podporí Smart City riešenia. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2018.

Čítať viac
11. 05. 2018

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo ďalšiu výzvu, ktorá má podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk, a to formou Inovačných voucherov. O podporu môžu fyzické a právnické osoby požiadať do 11. júna 2018.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk