Obchodovanie s oceľou

UPOZORNENIE

Týka sa všetkých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ s výnimkou Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Predkladanie dokladu o dohľade sa uplatňuje od 3.júna 2016.

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1092 z 20. júna 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/670, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

Nariadenie 2016/670

Žiadosť o vystavenie dokumentu dohľadu (DOC)

Žiadosť o vystavenie dokumentu dohľadu (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk