Obchodovanie s oceľou

UPOZORNENIE

Týka sa všetkých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ s výnimkou Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Predkladanie dokladu o dohľade sa uplatňuje od 3.júna 2016.

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1092 z 20. júna 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/670, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/670 z 28. apríla 2016, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/670 z 28.apríla 2016, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

Žiadosť o vystavenie dokumentu dohľadu

Žiadosť o vystavenie dokumentu dohľadu (PDF)

 

 

Predlžovanie platnosti dokladu o dohľade k dovozu niektorých výrobkov zo železa a ocele do EÚ.

Vykonávacie nariadenie Komiesie (EÚ) 2016/670 v článku 2 ods. 7 písm. b) stanovuje, že platnosť nepoužitých alebo čiastočne použitých dokladov o dohľade na dovoz niektorých výrobkov zo železa a ocele pochádzajúcich z určitých tretích krajín do Európskej únie je možé predĺžiť o ďalšie štyri mesiace od pôvodnej doby platnosti.

Podmienky pre predĺženie platnosti dokladu o dohľade:

  • Predĺženie dokladu o dohľade môže vykonať Odbor výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR, len na základe písomnej žiadosti podpísanej oprávnenou osobou držiteľa kontrolného dokladu a predložením originálu dokladu o dohľade.
  • Žiadosť musí byť doručená MH SR najskôr 15 a najneskôr 5 pracovných dní pred koncom pôvodnej doby platnosti dokladu o dohľade.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk