Dokumenty platné od 1.6.2021

Aktualizácia: 13.1.2022

 

V tejto sekcii nájdete na jednom mieste všetky aktuálne súbory a dokumenty týkajúce sa procesu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE

Od 1.6.2021 vstúpila do platnosti aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR č. 234/2021 zo dňa 5.5.2021).

Bližšie informácie nájdete TU.

Kontakt pre predkladateľov (konzultácie) k Jednotnej metodike

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Znenie Jednotnej metodiky a jej príloh

 

Úplné (konsolidované) znenie Jednotnej metodiky, účinné od 1.6.2021

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

 

Prílohy Jednotnej metodiky, účinné od 1.6.2021:

Príloha č. 1 Doložka vybraných vplyvov (znenie účinné od 1.6.2021) DOC

Príloha č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 3a Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (znenie účinné od 1.6.2021) DOC

Príloha č. 3b Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (znenie aktualizované 31.3.2022) XLS

Príloha č. 4 Analýza sociálnych vplyvov  (znenie účinné od 1.6.2021) DOC

Príloha č. 5 Analýza vplyvov na životné prostredie  (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 6 Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (znenie účinné od 1.6.2021) DOC

Príloha č. 7 Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 8 Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu DOC NOVÉ

 

Zoznam legislatívnych úloh a zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia:

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi (za rok 2021 zatiaľ vládou neschválené)

Zoznam materiálov z Plánu práce vlády, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu

 

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách a formulár na zaradenie do zoznamu:

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie

 

Riadne predbežné stanoviská

Vzor riadneho predbežného stanoviska bol ustanovený v rámci materiálu Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.

Tento vzor bol neskôr upravený v zmysle materiálu Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vády SR č. 76/2016 z 24. februára 2016.

Vzor riadneho predbežného stanoviska s tabuľkou predpokladaných vplyvov (2016)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk