Prebiehajúce konzultácie

 

Predkladateľ:             Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál:                     Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Konzultácie:               od 14.01.2022 do 27.01.2022
Kontakt:                     jan.gabura@employment.gov.sk
Viac informácií:          https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/6

 


 

Predkladateľ:             Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:                     Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o špeciálnej správcovskej skúške a špeciálnej komisii alternatívne návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov
Konzultácie:              od 20.12.2021 do 18.01.2022
Kontakt:                    alena.hambalekova@justice.sk 
Viac informácií:         https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/286

 


 

Predkladateľ:             Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:                     Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2022 o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konzultácie:               od 20.12.2021 do 01.02.2022
Kontakt:                     alena.hambalekova@justice.sk 
Viac informácií:         https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/287

 


 

Predkladateľ:             Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:                     Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia alternatívne návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. .../2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medzere krytia a spôsobe určenia platobnej neschopnosti, predlženia, hroziaceho úpadku a hroziacej platobnej neschopnosti
Konzultácie:              od 20.12.2021 do 01.02.2022
Kontakt:                    alena.hambalekova@justice.sk 
Viac informácií:         https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/285

 


 

Predkladateľ:             Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:                     Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Konzultácie:               od 21.12.2021 do 02.02.2022
Kontakt:                     alena.hambalekova@justice.sk 
Viac informácií:          https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/282

 


 

Predkladateľ:             Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:                     Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Konzultácie:               od 21.12.2021 do 02.02.2022
Kontakt:                     alena.hambalekova@justice.sk 
Viac informácií:         https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/281

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk