13. 04. 2017

Na podporu výskumu a vývoja v podnikoch v Bratislavskom kraji pôjde 17 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dnes vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Celkovo 17 miliónov eur podporí výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva.

Čítať viac
11. 04. 2017

Vláda schválila Koncepciu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a Čínou na roky 2017 až 2020

Napriek dlhodobej tradícii spolupráce a vzájomného rešpektu existuje medzi Slovenskom a Čínskou ľudovou republikou nevyužitý potenciál pre výraznejšie aktivity v širokom spektre oblastí spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomické vzťahy. Konštatuje to návrh Koncepcie rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a ČĽR na roky 2017 až 2020, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR a dnes ho prerokovala a schválila vláda.

Čítať viac
30. 03. 2017

Zasadal Monitorovací výbor pre program pomoci na vyraďovanie Jadrovej elektrárne V1

Oboznámenie sa so stavom vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (JE V1) je cieľom monitorovacej misie v dňoch 28. - 31.3.2017, zloženej zo zástupcov Európskej komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry, Úradu jadrového dozoru SR, Národného jadrového fondu SR, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, Slovenskej elektrizačnej sústavy a tiež MH SR.

Čítať viac
29. 03. 2017

Štát podmienečne schválil nový rozpočet pre Mochovce vo výške 5,4 mld. eur

Akcionári Slovenských elektrární na mimoriadnom valnom zhromaždení definitívne schválili nový rozpočet dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce vo výške 5,4 miliardy eur. Je to o približne 800 miliónov viac, ako bola ostatná verzia. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur. Súhlas štátu ako menšinového akcionára podmienil minister hospodárstva Peter Žiga tým, že zodpovednosť za zabezpečenie financií má manažment elektrární a manažovanie stavby sa musí zásadne zmeniť.

Čítať viac
29. 03. 2017

Vláda schválila návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Vláda schválila návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa nej by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cieľ viacerých zmien v novele je vyššia miera informovanosti a transparentnosti procesov, nejde o narušenie nezávislosti ÚRSO. Novela má zabrániť opakovaniu situácie z prelomu rokov, keď ÚRSO rozhodol o cenových návrhoch na poslednú chvíľu a odmietol námietky od rezortu hospodárstva, ktoré žiadalo vypracovať analýzu dosahov cenových rozhodnutí.

Čítať viac
28. 03. 2017

Nové napojenie privádzača z R1 na priemyselný park Nitra – Sever je v prevádzke

Doprave v okolí Nitry sa výrazne uľaví. Za účasti ministra hospodárstva Petra Žigu, štátneho tajomníka MDaV SR Viktora Stromčeka a primátora Jozefa Dvonča dnes slávnostne uviedli do prevádzky nové plnohodnotné napojenie rýchlostnej cesty R1 na priemyselnú zónu Nitra-Mlynárce. Stavba podstatne zlepší zložitú dopravnú situáciu a bezpečnosť účastníkov premávky.

Čítať viac
28. 03. 2017

Ako rásť pomocou moderných technológií?

Záujemcovia o podnikanie, ktorí chcú využiť príležitosti internetu a online priestoru na naštartovanie svojho vlastného podnikania, sa 27. marca 2017 stretli na pôde Slovak Business Agency v Bratislave na podujatí Innovation Day. Otvoril ho štátny tajomník Rastislav Chovanec, ktorý predstavil pripravovaný Akčný plán inteligentného priemyslu a dokument podpory zavádzania inteligentných riešení v slovenských mestách.

Čítať viac
24. 03. 2017

Minister P. Žiga s eurokomisárom M.A. Cañetem o novom energetickom balíčku EÚ

Minister hospodárstva Peter Žiga vo štvrtok v Bratislave rokoval s eurokomisárom zodpovedným za oblasť energetiky a zmeny klímy Miguelom Ariasom Cañetem o témach, ktoré vyplynuli z nedávno zverejneného balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov”. Stretli sa na okraj medzinárodnej konferencie asociácie plynárenských spoločností Eurogas, ktorá sa venovala úlohe zemného plynu z hľadiska dizajnu energetického trhu a príspevku plynu k energetickej efektívnosti a dekarbonizácii.

Čítať viac
20. 03. 2017

Minister P. Žiga s podpredsedom EK M. Šefčovičom o energetickom balíčku

Energetický balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“ zverejnený koncom novembra 2016 bol témou dnešného rokovania ministra hospodárstva Petra Žigu s podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu Marošom Šefčovičom za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Najvýznamnejšia súčasť tohto balíčka, o ktorej diskutovali, bol systém riadenia energetickej únie. Podľa ministra Žigu bude pri balíčku potrebné zabezpečiť synergiu medzi čiastkovými politikami, presadzovanie princípov suverenity pri energetickom mixe, nákladovú efektívnosť, zachovanie konkurencieschopnosti a energetickej bezpečnosti.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk