02. 05. 2017

Výzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime

Pri plne elektronickom predkladaní žiadosti už žiadatelia nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne zníži administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času i finančných prostriedkov žiadateľov). MH SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať údaje z verejne dostupných registrov v maximálne možnej miere.

Čítať viac
28. 04. 2017

Minister hospodárstva rokoval v Rusku o hospodárskej spolupráci

Trinásť dohôd a memoránd v oblastiach investícií, cestovného ruchu a vzdelávania. Aj to je výsledkom rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou z 27. a 28. apríla. Slovenskú delegáciu viedol minister hospodárstva Peter Žiga a jej súčasťou bol aj minister školstva Peter Plavčan. Na čele ruskej delegácie bol minister priemyslu a obchodu Denis Manturov. Medzivládne rokovania sa odohrávali na viacerých úrovniach a súčasťou slovenskej delegácie boli štyri desiatky zástupcov podnikateľov a predstavitelia agentúry Sario.

Čítať viac
27. 04. 2017

V Nitre sa začal 25. ročník celoštátnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017

Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex dnes štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz otvoril 25. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017. Podujatie pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica organizuje MH SR. Navštíviť ho možno spoločne s veľtrhom práce JobExpo 2017 a European Jobs Days 2017.

Čítať viac
25. 04. 2017

Štátny tajomník Rastislav Chovanec na Slovak Retail Summite

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec vystúpil s úvodným príhovorom na 21. ročníku konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit, ktorý každoročne organizuje Zväz obchodu a cestovného ruchu. Informoval, že ministerstvo v krátkom čase predloží na pripomienkové konanie prvý balík viac ako 30 opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Predstavil aj tému rodinného podnikania a pripomenul podnikateľom nutnosť využívania BigData pri ich činnosti.

Čítať viac
25. 04. 2017

Rozvoj spolupráce s Indiou

V Bratislave sa 21. 04. 2017 konalo 9. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Ministerstvom priemyslu a obchodu Indickej republiky (MOaP IR). V Bratislave sa 21. 04. 2017 konalo 9. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Ministerstvom priemyslu a obchodu Indickej republiky (MOaP IR).

Čítať viac
24. 04. 2017

Žiadosti o eurofondy sa budú podávať elektronicky a byrokracie významne ubudne

Bratislava, 24. apríla 2017 – Podpredseda vlády P. Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok (NFP). Úrady budú dáta využívať z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.

Čítať viac
20. 04. 2017

Minister Peter Žiga na sneme RÚZ avizoval konkrétne zlepšenia podnikateľského prostredia

Už o niekoľko dní predstaví ministerstvo hospodárstva prvý balík vyše troch desiatok opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie. Na dnešnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) to avizoval minister Peter Žiga. Zamestnávatelia sa chcú zamerať na zreformovanie daňovo-odvodového systému, zníženie byrokracie, na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, ale aj bojovať za zvýšenie vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdnictva. Predstavitelia RÚZ ocenili prístup rezortu hospodárstva vo viacerých oblastiach.

Čítať viac
19. 04. 2017

Využívanie novej generácie biopalív v motorových palivách sa má urýchliť

Využívanie pokročilých biopalív v motorových palivách sa má urýchliť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes schválila vláda. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. augusta 2017.

Čítať viac
19. 04. 2017

Zástupcom štátu vo podnikoch pribudnú povinnosti, rozhodla vláda

Zástupcovia štátu vo firmách s jeho majetkovou účasťou budú musieť viac informovať príslušné ministerstvá. Vyplýva to z doplnenia Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100-% majetkovou účasťou štátu, ktoré dnes na návrh ministerstva hospodárstva prerokovala a schválila vláda.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk