10. 11. 2016

Nákup ekologických elektromobilov získa podporu viac ako päť miliónov eur

Elektromobily budú na Slovensku finančne dostupnejšie. Projekt Ministerstva hospodárstva SR a Zväzu automobilového priemyslu SR podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu SR. Na nový automobil s čisto elektrickým pohonom dostane vlastník príspevok 5 000 a v hybridnej kombinácii s doplnkovým spaľovacím motorom 3 000 eur. Zámerom je dostať na cesty viac ekologických, nízkoemisných vozidiel. Tie po ukončení životnosti budú tvoriť základ pre rozvoj nových technológií a spôsobov spracovania starých vozidiel u autorizovaných spracovateľov.

Čítať viac
10. 11. 2016

Základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

Ministerstvo hospodárstva pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ( ZAP SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie. Projekt podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu. Ide o prvý vážny krok na podporu elektromobility na Slovensku, po ktorom by sa na slovenské cesty malo dostať viac ekologických a nízkoemisných vozidiel. Tieto vozidlá po ukončení životnosti budú tvoriť základ pre nové rozvoj nových technológií a spôsobov spracovania starých vozidiel u autorizovaných spracovateľov starých vozidiel.

Čítať viac
10. 11. 2016

Rozvoj spolupráce s Chorvátskom

V Záhrebe sa 8. novembra konalo „Slovensko-chorvátske hospodárske fórum“. Zúčastnilo sa na ňom 24 slovenských a vyše 60 chorvátskych firiem z oblasti energetiky, infraštruktúry a životného prostredia.

Čítať viac
10. 11. 2016

Základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

Ministerstvo hospodárstva pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ( ZAP SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie. Projekt podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu. Ide o prvý vážny krok na podporu elektromobility na Slovensku, po ktorom by sa na slovenské cesty malo dostať viac ekologických a nízkoemisných vozidiel.

Čítať viac
09. 11. 2016

Novembrové dve kolá Zelenej domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.

Čítať viac
09. 11. 2016

Slovensko chce pokročiť vo využívaní alternatívnych palív

Vláda dnes prerokovala návrh Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktoré slúžia ako čiastočná náhrada za najviac používané palivá pre dopravu, a to za benzín a naftu. Cieľom ich postupného zvyšovania v doprave je prispieť k diverzifikácii zdrojov na pohon, eliminácii emisií skleníkových plynov a vylepšiť environmentálne dosahy tohto odvetvia.

Čítať viac
08. 11. 2016

Ďalšia verejná výzva programu spolupráce Interreg Europe vo finálnej fáze príprav

Ako sa už zapojení slovenskí projektoví partneri mohli presvedčiť, program spolupráce Interreg Europe poskytuje reálne nástroje pre zníženie rozdielov medzi európskymi regiónmi. Prostredníctvom schválených projektov môžu partneri realizovať inovatívnejšie opatrenia cielené na výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo, životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. Tieto riešenia sú spolufinancované až do výšky 85% oprávnených nákladov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Čítať viac
03. 11. 2016

SARIO: Poskytli sme slovenským firmám možnosť preniknúť na zahraničné trhy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala v Bratislave dňa 3. novembra 2016 Slovenskú kooperačnú burzu 2016 (SKB), najväčšie medzinárodné business-to-business (B2B) podujatie na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Generálnym partnerom podujatia bola Československá obchodná banka (ČSOB).

Čítať viac
MSV v Brne – príležitosť pre slovenské firmy
03. 11. 2016

MSV v Brne – príležitosť pre slovenské firmy

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravili pre slovenských podnikateľov ďalšiu platformu v rámci spoločnej expozície s významnou štátnou podporou a vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk