24. 11. 2016

Minister hospodárstva a primátor Košíc rokujú v Japonsku o príchode významnej investície na východné Slovensko

Významná japonská spoločnosť zvažuje investiciu na východnom Slovensku. Delegácia na čele s ministrom hospodárstva Petrom Žigom a primátorom Košíc Richardom Rašim v Japonsku rokuje o príchode významnej investície priamo do Košíc. Ide o renomovaný nadnárodný koncern Minebea, ktorý podniká v oblasti elektrotechniky a prevádzkuje úspešne niekoľko desiatok závodov na celom svete.

Čítať viac
23. 11. 2016

Peter Žiga: Efektívna spolupráca s Francúzskom je pre našu ekonomiku veľmi dôležitá

Minister hospodárstva Peter Žiga predstavil v Paríži významným podnikateľom a spoločnostiam zo združenia MEDEF slovenskú ekonomiku a perspektívy investovania. Zdôraznil význam podpory inovácií, investície do výskumu a vývoja a odpovedal na otázky podnikateľov. Následne ich pozval aj na návštevu Slovenska, aby sa vzájomné kontakty prehlbovali.

Čítať viac
23. 11. 2016

Vyhlásenie súťaže Logo výstavy Mladý tvorca 2017

Kreatívni a inovatívni študenti majú možnosť zapojiť sa do súťaže návrhov loga výstavy Mladý tvorca, ktorej 25. ročník sa bude konať v dňoch 26. - 28. apríla 2017 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo š. p. Nitra. Návrhy môžu zasielať do 31.12.2016.

Čítať viac
22. 11. 2016

Predsedníctvo dosiahlo dôležitú dohodu o obchodovaní s nerastmi z konfliktných oblastí

Predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament dosiahli v Štrasburgu neformálnu dohodu o nariadení, ktoré má zastaviť financovanie ozbrojených skupín prostredníctvom obchodovania s nerastmi z konfliktných oblastí. Cieľom tohto nariadenia je podnietiť spoločnosti EÚ k zodpovednému získavaniu cínu, tantalu a zlata. Tieto nerasty sa bežne používajú vo výrobkoch každodennej potreby vrátane mobilných telefónov, automobilov a šperkov.

Čítať viac
22. 11. 2016

MH SR podporí 70 miliónmi eur rozvoj mikro, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dnes vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. V rámci oboch výziev môžu z celkovej sumy 70 miliónov eur získať podporu projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac
22. 11. 2016

V 4. kole projektu Zelená domácnostiam bodovala najmä fotovoltika s akumuláciou

V 4. kole projektu Zelená domácnostiam pošle SIEA v nasledujúcich dňoch domácnostiam 782 poukážok a zmlúv. Až 88 % úspešných domácností žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií.

Čítať viac
22. 11. 2016

Svetový energetický výhľad 2016

Medzinárodná energetická agentúra (IEA/OECD) predstavila v Londýne tohtoročnú edíciu vlajkovej publikácie Svetový energetický výhľad (World Energy Outlook) – WEO. Správa okrem tradičného prehľadu vývoja a vyhliadok na energetických trhoch s užšou orientáciou na sektor obnoviteľných zdrojov prináša analýzu dopadov Parížskej dohody o klíme (COP21) na energetický sektor a cestu plnenia stanovených cieľov, výzvy spojené so zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), vyhliadky fosílnych palív a ich schopnosť prispôsobovať sa prebiehajúcim zmenám v globálnom energetickom systéme, potrebu pokračujúceho posilňovania energetickej bezpečnosti a v neposlednom rade previazanosť medzi svetovými zásobami vody s jednotlivými energetickými zdrojmi.

Čítať viac
18. 11. 2016

Štátny tajomník Vojtech Ferencz v Izraeli o energetike

„Energetika Slovenska, Izraela a Európy - výzvy a príležitosti“ – pod týmto názvom bol v utorok 15. novembra v Tel Avive seminár zameraný na problematiku energetiky. Pripravilo ho Veľvyslanectvo SR v Tel Avive v spolupráci s Izraelsko-európskou obchodnou komorou. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz, hostiteľskú krajinu zastupoval izraelský minister pre infraštruktúru, energetiku a vodné zdroje Yuval Steinitz.

Čítať viac
18. 11. 2016

Štvrté kolo Zelenej domácnostiam sa blíži. Na čo nezabudnúť?

O poukážky k zariadeniam na výrobu elektriny z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska požiadať v pondelok 21. 11. 2016 o 12.00 h. Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť?

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk