HM - hospodárska mobilizácia

Definície v oblasti HM

Oslobodzovanie od mimoriadnej služby

HM - Hospodárska mobilizácia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk