08. 11. 2023

Štvrté zasadnutie ministrov Jadrovej aliancie v Bratislave. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková ubezpečila o kontinuálnej podpore Slovenska pre jadrovú energiu

V Bratislave sa po štvrtýkrát stretli ministri Jadrovej aliancie. Stalo sa tak v utorok 7. novembra 2023 za účasti eurokomisárky pre energetiku Kadri Simson. Slovensko zastupovala podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti konania 16. Európskeho jadrového energetické fóra (ENEF) a zúčastnili sa ho ministri pre energetiku a ďalší zástupcovia z Čiech, Poľska, Slovinska, Belgicka, Rumunska, Holandska, Chorvátska, Francúzska, Maďarska, Bulharska, Fínska, Švédska i Veľkej Británie. Hlavnou témou diskusií boli možnosti financovania jadrových zdrojov a spolupráce pri vzdelávaní expertov. Zhovárali sa i o potrebe podpory rozvoja zručností v jadre a rozvoji spoločných iniciatív v tejto oblasti.

D. Saková po úvodnom privítaní zástupcov všetkých krajín na Slovensku ubezpečila o kontinuálnej podpore vlády SR pri bezpečnom a udržateľnom využívaní jadrovej energie. „Jadrová energia je spolu s obnoviteľnými zdrojmi odpoveďou na dekarbonizáciu európskeho energetického systému a priemyslu. Jadro tiež zohráva veľmi významnú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti dodávok energie a zároveň nám pomáha stabilizovať ceny elektriny,“ uviedla na stretnutí.

Prítomní zástupcovia sa zhodli, že v budúcnosti bude potrebná vhodná kombinácia politík pre zabezpečenie príležitostí na financovanie či už výstavby nových jadrových zdrojov vrátane malých modulárnych reaktorov (SMR) alebo predĺženia životnosti už existujúcich jadrových zdrojov. Potrebné tiež bude vytvárať priestor pre rozvoj bezfosílnych inovácií a technológií. Prítomní ministri sa tiež zhodli, že nevyhnutné je riešiť i otázky vzdelávania jadrových expertov, kedy najmä Slovensko čelí výraznému odlivu mladých odborníkov do zahraničia a rieši problémy so starnutím personálu v jadrovej energetike.

Prvé stretnutie ministrov Jadrovej aliancie sa uskutočnilo 16. mája 2023 v Paríži, aby potvrdili svoj záväzok pokračovať v posilňovaní európskej spolupráce v oblasti jadrovej energie ako neoddeliteľnej súčasti ambície Európy v oblasti dosiahnutia klimatickej neutrality a energetických cieľov. Pripojenie Slovenska k tejto iniciatíve predstavuje významný signál.

Jadrová aliancia bola založená a je vedená francúzskou stranou. Prvé stretnutie zorganizovala francúzska ministerka pre energetiku Agnes Pannier-Runacher, s ktorou sa po dnešnom zasadnutí zástupcov Jadrovej aliancie stretla D. Saková na bilaterálnom rokovaní. Francúzsko robí vlastnú a sebavedomú energetickú politiku v oblasti jadra a v tomto smere má rezort hospodárstva pod vedením ministerky záujem nadviazať s Parížom strategické partnerstvo.

Ako uviedla: „Spolu s mojou kolegyňou, francúzskou ministerkou A.P.Runacher, plne podporujeme vzájomnú spoluprácu našich krajín v odborných aktivitách, ktoré zvyšujú odbornosť a znalosti v oblasti jadrovej energetiky a jadrovej bezpečnosti. Zároveň musím vyzdvihnúť jej snahy, ktoré sú i prostredníctvom Jadrovej aliancie prospešné pre nás všetkých.“

Obe sa zhodli, že podpora vzájomných vzťahov je z hľadiska rozvoja jadrovej energetiky na Slovensku aj v Európe významná. Dôležitá je i z hľadiska diverzifikácie jadrového paliva. „Francúzsko aj Slovensko majú historické a dlhodobé skúsenosti s jadrom, a to v oblasti od budovania elektrární až po ich prevádzku. Myslím si, že práve to je našim tromfom a pozitívom v Európskej únii, aj preto je dôležité posilňovať našu vzájomnú spoluprácu. Naša vízia v energetickej transformácii nám okrem toho, že nám zabezpečí dekarbonizáciu, bude tvoriť aj nové pracovné miesta a prispeje k zvýšeniu našej nezávislosti. Napríklad práve Francúzsko je takmer autonómne v oblasti jadrovej energetiky, čiže nezávisíme takmer od žiadnej inej krajiny, čo je pozitívnym bodom vzhľadom na vývoj v Európe a závislosti od Ruska,“ uviedla A. P. Runacher počas tlačovej besedy po stretnutí.

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk