08. 02. 2023

Konkurencieschopnosť Európskej únie dôležitou témou neformálnej Rady ministrov v Štokholme

„Zdrojom našej dlhodobej konkurencieschopnosti nie sú masívne štátne dotácie, ale jednotný trh ako priestor, kde môžu podniky investovať, rásť a inovovať bez zbytočných regulačných zásahov,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec počas neformálnej Rady Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť (COMPET) v Štokholme konanej v rámci aktuálneho švédskeho predsedníctva. Podobný názor prezentovali aj zástupcovia viacerých členských štátov EÚ, najmä menších. Hlavnou témou dvojdňového zasadnutia bola podpora konkurencieschopnosti EÚ v súčasnom geopolitickom kontexte.

Čítať viac
06. 02. 2023

Nová schéma pomoci tzv. „2.4“ na kompenzácie vysokých cien energií v procese prípravy spolu so zástupcami podnikateľov a zamestnávateľov

Schéma pomoci tzv. „2.4“ podľa Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine bola v pondelok 6. februára predmetom rokovania na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Čítať viac
03. 02. 2023

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach vyrobil prvú gigawatthodinu elektrickej energie

Minister hospodárstva Karel Hirman v piatok 3. februára 2023 pracovne navštívil jadrovú elektráreň (JE) v Mochovciach. V sprievode generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s., (SE) Branislava Strýčka a manažmentu jadrovej elektrárne si prezrel priestory tretieho a štvrtého bloku elektrárne. Zástupcovia SE ho zároveň informovali o aktuálnom stave tretieho bloku, ktorý už počas skúšobného procesu spúšťania dodal do siete prvú gigawatthodinu elektrickej energie.

Čítať viac
03. 02. 2023

Pôvodný návrh o uskladňovaní plynu by ohrozil dodávky a ceny plynu na Slovensku. MH SR navrhuje zmenu!

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) upozorňuje, že návrh novely zákona, ktorý mal ustanoviť pravidlá pre skladovanie zemného plynu, pripravený bývalým vedením MH SR – exministrom Richardom Sulíkom a bývalým štátnym tajomníkom Karolom Galekom, by mal podobný efekt, ako bola nimi navrhovaná a presadená zmena referenčného obdobia na stanovenie regulovanej ceny elektrickej energie. Jej výsledkom bol prudký nárast ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov v roku 2023. V prípade návrhu pre povinné uskladňovanie plynu by sa zbytočne zvýšila cena plynu!

Čítať viac
01. 02. 2023

Výborná správa pre Slovensko: Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

Tretí blok jadrovej elektrárne (JE) v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Oddnes teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Čítať viac
31. 01. 2023

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky tzv. „2.4“. MH SR má tak ďalší nástroj pomoci v boji s vysokými cenami energií.  

Ministerstvo hospodárstva dostalo v utorok 31. januára od Európskej komisie (EK) oznámenie o schválení schémy štátnej pomoci na podporu podnikov zasiahnutých mimoriadnou situáciou v súvislosti s energetickou krízou. Európska komisia tak v krátkom čase notifikovala schému pripravenú ministerstvom hospodárstva, pričom pripravovaná schéma vychádza z oddielu 2.4 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú Európska komisia prijala 23. marca 2022.

Čítať viac
26. 01. 2023

Ministra hospodárstva Karla Hirmana dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes prijala na pôde Prezidentského paláca ministra hospodárstva SR Karla Hirmana. Hlavnou témou ich rozhovoru boli aktuálne opatrenia, riešenia, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) realizuje v rámci svojej pôsobnosti na pomoc domácnostiam, podnikateľskému sektoru, ale i verejnej správe na elimináciu dôsledkov energetickej krízy. Vo vzájomnej diskusii rezonovala aj otázka energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá predstavuje vysoko aktuálnu tému vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine vyvolaný Ruskou federáciou.

Čítať viac
16. 01. 2023

Mimoriadna správa: Pomoc pre malých odberateľov je schválená!

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo návrh nariadenia, ktoré ustanovuje na rok 2023 stropy elektrickej energie a plynu pre zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou za dodávku energií. Predložené nariadenie vláda SR schválila na svojom mimoriadnom zasadnutí 16. januára 2023. Vďaka schválenému nariadeniu sa tak na rok 2023 ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu vo výške 99 eur/MWh a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny vo výške 199 eur/MWh.

Čítať viac
16. 01. 2023

Veľký prehľad - ceny energií 2023

Ministerstvo hospodárstva SR prináša veľký prehľad cien energií na rok 2023. Prehľad obsahuje nariadenia/opatrenia, ktoré prijala vláda na pomoc v súvislosti s cenami elektrickej energie, plynu, či tepla pre jednotlivé subjekty.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk