01. 03. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo obchodu USA: Spoločné vyhlásenie o obchodnej spolupráci v sektore energetiky

Dnes, 1. marca 2023, v mene vlád Spojených štátov amerických (USA) a Slovenskej republiky (SR), námestník Ministerstva obchodu USA Don Graves a minister hospodárstva Karel Hirman podpísali Spoločné vyhlásenie o priemyselnej a obchodnej spolupráci v sektore energetiky v rámci ministerského zasadnutia Partnerstva pre transatlantickú spoluprácu v oblasti energetiky a klímy (P-TECC) v Záhrebe.

Minister Karel Hirman a námestník Don Graves vydali nasledujúce vyhlásenie:

„Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo obchodu USA s nadšením podpísali predmetné Spoločné vyhlásenie o priemyselnej a obchodnej spolupráci v sektore energetiky. Toto spoločné vyhlásenie, ktoré aktualizuje našu dohodu z roku 2012, posilní väčšiu bilaterálnu spoluprácu medzi našimi vládami a súkromným sektorom v oblasti civilnej jadrovej energetiky, skvapalneného zemného plynu, obnoviteľnej energie a vodíka. Zároveň toto vyhlásenie poukazuje na naše spoločné úsilie smerom k energetickej bezpečnosti a udržateľnosti a urýchleniu prechodu na čistú energiu.“

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk