10. 11. 2023

Slovensko so svojimi susedmi dostane z projektu Phoenix 2 milióny USD na štúdiu uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov

V bratislavskej Redute sa vo štvrtok 9. novembra 2023 uskutočnilo významné podujatie - 1. workshop Projektu Phoenix, ktoré zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí USA a spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu s generálnym riaditeľom Branislavom Strýčkom tak privítali zástupcov výskumných inštitúcií, priemyslu,  či politického spektra z 15 krajín v rámci Európy a Eurázie, ktorí spoločne viedli v medzinárodnej debate diskusie o novom jadrovom zdroji. Z projektu Phoenix dostane Slovensko spolu s Českom a Poľskom 2 milióny USD na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov. 

„Dôležitosť jadrovej energie je viditeľná nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Podpora jej ďalšieho rozvoja však prináša otvorené strategické otázky a dodatočné výzvy. Nové technológie, vrátane technológie malých modulárnych reaktorov, predstavujú nízkouhlíkovú alternatívu k energetike a sú zrejmým ekologicky prijateľnejším riešením. Môžu významne pomôcť krajinám dosiahnuť svoje klimatické ciele. Malé modulárne reaktory nám prinášajú novú flexibilitu, čo bolo vždy výzvou pri veľkých energetických zdrojoch, a to nielen z hľadiska času a ekonómie, ale aj z hľadiska tlaku na energetickú infraštruktúru. V tomto ohľade je žiaduce poskytnúť jasné signály a politickú podporu jadrovej energetike, aby sa rozvíjala v stabilnom a predvídateľnom prostredí týchto nových technológií,“ uviedla počas tlačovej besede D. Saková.

Slovensko sa prihlásilo do medzinárodnej súťaže Phoenix o získanie grantu pre financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov - tzv. SMR a v septembri 2023 sa stalo jednou z víťazných krajín spolu s Českom a Poľskom. Cieľom projektu je podpora odklonu od spaľovania uhlia, ktorý je podporený sumou vo výške 2 mil. USD pre každú krajinu. V rámci projektu bude posudzovaných päť lokalít pre prípadnú budúcu výstavbu malých modulárnych reaktorov – areál existujúcich jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, areál tepelných elektrární v Novákoch a vo Vojanoch a areál východoslovenských oceliarní U. S. Steel. V rámci štúdie budú analyzované náklady na výstavbu a prevádzku malého modulárneho reaktora a bude pripravený celkový harmonogram povoľovacieho procesu a výstavby. Prihláška o grant bola prvým krokom pri napĺňaní partnerstva zadefinovaného v Memorande o spolupráci, ktoré podpísali v júni 2023 Slovenské elektrárne, a.s., Ministerstvo hospodárstva SR, U. S. Steel Košice, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, VUJE, Úrad jadrového dozoru SR a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

„V mene slovenských zástupcov v konzorciu projektu Phoenix môžem povedať, že toto je začiatok dôležitej spolupráce s našimi americkými partnermi, s cieľom posilniť energetickú bezpečnosť a naplniť náš záväzok vyrábať  energiu čisto a spoľahlivo. Tento úspech je dôležitým prvým krokom, ale čaká nás ešte veľa práce,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a. s. Branislav Strýček.

Plány na výstavbu malých modulárnych reaktorov v niekoľkých krajinách rastú, a Slovensko nie je výnimkou. Výzvy, ktorým bude Slovenská republika čeliť pri implementácii nových technológií na dosiahnutie ambicióznych cieľov, môžu slúžiť ako stimul pre tento program, ktorý sa workshopom pustil. Podľa ministerky D. Sakovej projekt Phoenix môže svojím kvalifikovaným prístupom vytvoriť vysokú dôveryhodnosť v strednej a východnej Európe a eurázijskom regióne v prvých rokoch svojej existencie. Medzinárodná spolupráca, výmena skúseností a koordinácia sú v tomto kontexte nevyhnutné.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk