27. 09. 2022

Národná rada SR schválila energetický plán „B“ pre riešenie prípadného stavu núdze v energetike v dôsledku enormne rastúcich cien energií

V Národnej rade Slovenskej republiky prešla druhým čítaním novela zákona o energetike z dielne rezortu hospodárstva, ktorá bude štátu nápomocná v prípade stavu núdze v energetike.  Opatrenie do parlamentu po schválení vládou predložil minister hospodárstva Karel Hirman v zrýchlenom legislatívnom konaní, kedy minulý týždeň prešla schválením vládou Slovenskej republiky a následne prvým čítaním v parlamente. „Ďakujem vláde ako i poslancom Národnej vlády za podporu legislatívnych opatrení, ktoré nám budú nápomocné v prípade krízovej situácie. Ide o opatrenia, ktoré obhajuje elementárne práva občanov Slovenska, ak by bol ohrozený ľudský život a zdravie v dôsledku cenovej nedostupností energií. Štát bude mať v takomto prípade možnosť použiť nástroje, ako je vyhlásenie núdzového stavu, či všeobecného hospodárskeho záujmu, ak takáto krízová situácia nastane,“ uviedol minister hospodárstva v pléne Národnej rady SR.

V prípade nefunkčnosti trhu s energiami a cenovej nedostupnosti energetických komodít môže vláda Slovenskej republiky vyhlásiť núdzový stav v energetike po dobu 180 dní na návrh rezortu hospodárstva. Ak bude tento stav potrebné predĺžiť, musí byť návrh na predĺženie obdobia stavu núdze predložené na ďalšie schválenie do parlamentu. Pozmeňujúce návrhy, ktoré zároveň v parlamente k návrhu novely zákona prišli, považuje minister hospodárstva za vecné a konštruktívne. Minister hospodárstva Karel Hirman zároveň zdôrazňuje, že schválená novela nemá žiadnym spôsobom vplyv na zlú finančnú situáciu Slovenských elektrární a. s., v ktorých má štát menšinový podiel. Elektrárne informovali predstaviteľov vlády o zlej finančnej kondícii ešte pred samotným návrhom a vznikom návrhu novoschválenej legislatívy pre riešenie enormne rastúcich cien energií.

Riešenie energetickej krízy bude zároveň predmetom zasadnutia Rady ministrov pre energetiku, ktoré sa koná 30. septembra v Bruseli. Slovensko bude zastupovať minister hospodárstva Karel Hirman, kde bude obhajovať záujmy krajiny. 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk