26. 11. 2018

Ministerstvo hospodárstva pripravilo už tretí antibyrokratický balíček

Najnovší súbor 36 opatrení na odstránenie zbytočnej byrokracie sa zameriava na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Časť opatrení je výsledkom zistení rezortu hospodárstva, ktoré sa sústredilo na významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania, ubudnú rôzne povinnosti a potvrdenia napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania a úrady získajú údaje priamo z informačných systémov. Do konca budúceho roka by malo byť zavedených do praxe 32 opatrení, zvyšné sa zrealizujú v priebehu roku 2020. Podnikateľom majú zmeny ušetriť v prvom roku 72,5 milióna eur, následne až 76 miliónov eur. Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici. Rezort hospodárstva predložil tretí antibyrokratický balíček na pripomienkové konanie, následne by o ňom mala rokovať vláda.

Balík prináša jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok. Ide o stavebné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, inšpektoráty práce a inšpektoráty SOI, ktoré majú regionálne rôzny prístup a požiadavky na podnikateľov. Po novom príslušné úrady vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností (tzv. checklist) pre začínajúcich podnikateľov, čo doteraz chýbalo. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív.

„Plníme sľuby, ministerstvo hospodárstva stále pracuje na zlepšení podnikateľského prostredia. Naším cieľom je zjednodušiť podnikanie a odstrániť zbytočnú byrokraciu. Podnikateľom nový balíček ušetrí čas, energiu a peniaze," povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

V praxi podnikateľom ubudne významné množstvo povinností. Napríklad pri otvorení kníhkupectva, keď bude potrebné vybaviť aj zmenu účelu stavby, by sa mal podnikateľ namiesto desiatich úradov reálne obrátiť na štyri. Podľa platných pravidiel má teraz približne 40 rôznych povinností, po novom by mu mala zostať už len tretina. „Práve tá časť opatrení zameraná na začiatok podnikania a otváranie prevádzok je výsledkom vlastných zistení zamestnancov rezortu a rokovaní s príslušnými úradmi. Podnikatelia pocítia skutočne výrazné zjednodušenie mnohých konaní," vyzdvihol štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec.

Až 11 opatrení pripravil rezort v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Podnikatelia nebudú musieť vykonať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na zdravie zamestnancov (napr. kancelárie), ale pošlú iba oznámenie. Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky bude jednotná pre všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva, zverejní sa na webe a nebudú sa vyžadovať nepotrebné prílohy. V prípade žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky sa napríklad navrhuje vypustiť viacero povinností, v závislosti od druhu prevádzky. Regionálne úrady verejného zdravotníctva by nemali vyžadovať ako prílohu k žiadosti projektovú dokumentáciu, list vlastníctva a ďalšie dokumenty, ktoré si vedia úrady získať medzi sebou. V prípade prevádzok bez rizika, ktoré definuje príslušná legislatíva, sa povoľovacie konanie zmení na oznamovacie a bude bez poplatku.

Šesť opatrení Ministerstva dopravy a výstavby SR sa primárne zameriava na zjednodušenie stavebného konania - napríklad vytvorenie novej kategorizácie nebytových priestorov zjednotí postupy stavebných úradov, zverejní sa jednotný vzoru žiadosti o zmenu účelu užívania stavby. Súčasný právny stav totiž spôsobuje odlišné prístupy stavebných úradov k podnikateľským subjektom. Príslušným predpisom sa stanoví aj to, ako má vyzerať projektová dokumentácia a ktoré orgány sa musia vyjadriť v stavebnom konaní. Úprava vyhlášky o ubytovacích zariadeniach by mala odstrániť aj niektoré neprimerané povinnosti, za ktoré mohli podnikatelia dostať pokutu. V súčasnosti vyhláška napríklad vyžaduje presný počet vešiakov v izbách hostí, určuje presné umiestnenie zrkadla a osvetlenia či pevné telefóny v zariadeniach s viac ako dvomi hviezdičkami.

Po úspechu zákona proti byrokracii sa pripravuje jeho novelizácia a rozšírenie. Plánovaná novela zvýši rozsah údajov, ktoré už nebudú musieť predkladať občania, ale ich úrady získajú z informačných systémov. Pôjde o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových nedoplatkoch či potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení. Pre zamestnávateľa by sa mala zrušiť povinnosť odhlasovať sa zo zdravotnej poisťovne v prípade, že už nemá zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni.

Na základe princípu jedenkrát a dosť budú novozaložené podnikateľské subjekty automaticky zaregistrované na Daňovom úrade a bude im zároveň pridelené DIČ. V prípade PZP poisťovne nebudú musieť vydávať bielu a zelenú kartu pre poistené vozidlo, ale iba zelenú kartu, ktorá bude platiť nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Piatimi návrhmi prispeje priamo aj rezort hospodárstva. Slovenská obchodná inšpekcia napríklad bude môcť pri porušení menej závažných pravidiel využiť kompetenciu, keď podnikateľ dostane "druhú šancu". Ak urobí nápravu v prospech spotrebiteľov, môže sa mu znížiť alebo úplne odpustiť hroziaca sankcia. SOI súčasne nebude musieť viesť správne konanie a môže sa sústrediť na iné aktivity. Po novom by mala obchodná inšpekcia pri výške pokuty zohľadňovať aj obrat podniku.

Prvý balíček antibyrokratických opatrení obsahoval 35 opatrení a vláda ho schválila v júni 2017. Druhý balíček, ktorý obsahuje 23 opatrení a 5 úloh, platí od mája.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk