06. 04. 2021

Končí sa stop-stav na pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny, budeme mať viac zelenej energie

Na Slovensku končí obmedzenie na pripájanie do elektrizačnej sústavy pre nové zdroje na výrobu elektriny ako aj na zvyšovanie výkonu existujúcich zariadení. Ide o zrušenie tzv. stop-stavu. Ten bol na Slovenku zavedený pred vyše siedmimi rokmi z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a stability elektrizačnej sústavy. K uvoľneniu stop-stavu prichádza vďaka vybudovaniu a spusteniu dvoch nových prepojovacích bodov medzi Slovenskom a Maďarskom. „Zrušenie stop-stavu je dôležitý míľnik. V oblasti energetiky môžeme hovoriť o jednej z najdôležitejších udalostí desaťročia, ktorá Slovensku pomôže pri napĺňaní európskych záväzkov. Do roku 2030 by sme chceli vyrábať vyše štvrtinu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „Zrušenie stop-stavu totiž znamená viac priestoru pre životnému prostrediu prospešné technológie, a teda viac zelenej elektriny na Slovensku,“ vysvetlil šéf rezortu hospodárstva. 

K uvoľneniu stop-stavu prichádza na základe spolupráce Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) ako aj distribučných spoločností – Západoslovenskej, Stredoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti. Zároveň je to aj vďaka spolupráci s prevádzkovateľom maďarskej prenosovej sústavy. Nové vedenia 2x400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka odstránia úzke miesta v prenosovej sústave z pohľadu jej priepustnosti. „Je to investícia, ktorá trvala štyri roky,“ povedal na tlačovej besede predseda predstavenstva SEPS Peter Dovhun. Výstavba nových slovensko-maďarských vedení si vyžiadala 70 miliónov eur.

Do elektrizačnej sústavy bude teraz možné pripojiť celkový voľný inštalovaný výkon zdrojov v hodnote 1 837 MW. Z pohľadu flexibility je možné v súčasnosti z tohto objemu do elektrizačnej sústavy pripojiť 407 MW fotovoltických a veterných elektrární. „Ide o dostatočný limit pre všetkých výrobcov, ktorí majú záujem pripojiť sa do siete. Pre predstavu je to limit, ktorý, ak by sa naplnil, umožnil by 200 000 domácnostiam na Slovensku spotrebu zelenej energie,“ vysvetlil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Rezort spolu so SEPS a distribučnými spoločnosťami bude pozorne monitorovať a analyzovať situáciu, posudzovať nastavené pravidlá a v prípade potreby dôjde k ich zmene. „Hlavnou snahou bude, aby Slovensko naplnilo ciele z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a pomohlo k naplneniu klimaticky neutrálnej Európy,“ podčiarkol. 

Snahou bolo zabezpečiť celý proces maximálne transparentne. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na webe www.sepsas.sk. Tu budú uverejňované aj informácie o pridelených, vyčerpaných a voľných inštalovaných výkonoch pre pripájanie nových zdrojov, ako aj informácie pre zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do elektrizačnej siete. Taktiež sa tam zverejní „Usmernenie“, v ktorom budú uvedené všetky podrobné informácie k uvoľneniu stop-stavu, k stanoveniu voľných inštalovaných výkonov a k postup prideľovania a kontroly napĺňania týchto inštalovaných výkonov. 

Tlačový odbor MH SR, SITA 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk