19. 04. 2024

Denisa Saková na Sneme Republikovej únie zamestnávateľov zdôraznila potrebu energeticky silného Slovenska

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková počas diskusie na 20. výročnom Sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) upozornila na dôležitosť rozvoja energetického sektora pre budúcnosť Slovenska. Témami diskusie bolo aj zlepšovanie podnikateľského prostredia, digitalizácia, či podpora životného prostredia.

„Som si vedomá, že naše podniky majú za sebou skutočne náročné obdobie a predchádzajúce turbulentné volebné obdobie im toto obdobie neuľahčilo. Ministerstvo hospodárstva SR pod mojím vedením bude spolupracovať s podnikateľmi aj regulátorom na zabezpečení spravodlivých cien energie nielen pre domácnosti, ale aj pre podnikateľský sektor. Preto potrebujeme energeticky silné Slovensko s dostatkom zdrojov, a to nielen na dnešnú spotrebu, ale aj do budúcnosti,“ povedala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Predstavitelia RÚZ v úvode pripomenuli výzvy, ktorým čelili slovenské podniky počas uplynulého turbulentného volebného obdobia, ako i covidovej, energetickej, či inflačnej krízy. Dôležitou hospodárskou témou bola najmä regulácia energetického trhu s cieľom prispieť k zachovaniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, rovnako tak nastavenie regulovaných taríf a poplatkov pri dodávkach elektriny pre priemyselných odberateľov.

Okrem regulácie D. Saková so zástupcami podnikateľského prostredia diskutovala aj o potrebe investícií do nových zdrojov energie, ako i o budúcom smerovaní energetickej politiky Slovenskej republiky. Diskutovalo sa taktiež o európskej klimatickej legislatíve a jej dopadoch na Slovensko, či novele EIA pre odstránenie prekážok najmä pri budovaní nových zdrojov energií. Témou boli i nástroje zamerané na ochranu obchodu a podnikania (tzv. level-playing field), ale aj presadzovanie záujmov a ochrana slovenského priemyslu na úrovni Európskej únie.

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov spolu vytvárajú takmer 230-tisíc pracovných miest na Slovensku. Svoje zastúpenie majú vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, vrátane ťažkého priemyslu, dopravy, zdravotníctva, IT, obchodu a služieb či HoReCa sektora.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk