27. 11. 2019

Združenie podnikateľov si pripomenulo 30. výročie podnikania na Slovensku

Tridsať rokov podnikania na Slovensku si pri príležitosti 30. výročia Novembra 1989 pripomenulo Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) na slávnostnom zasadnutí, ktorého sa zúčastnil aj minister hospodárstva Peter Žiga. Šéf rezortu hospodárstva v príhovore zdôraznil, že „Slovensko považuje z pohľadu podnikania stále za mladú krajinu, ktorá sa stále má čo učiť.“ Podčiarkol, že „kontinuálne zlepšovanie podmienok pre podnikateľov je v záujme vlády, ako aj celej spoločnosti.“   

Tridsať rokov je už pomerne dlhé obdobie na hodnotenie a bilancovanie. Podmienky podnikania sa po roku 1989 do dnešného dňa výrazne zmenili. „Za 30 rokov sme prešli neuveriteľne dlhú cestu v rôznych oblastiach, ale v podnikaní sme museli expresne stihnúť to, čo v iných krajinách trvalo desaťročia,“ pripomenul minister hospodárstva. Na Slovensku sme zažili chaos začiatkov, rôzne ekonomické experimenty ako divokú privatizáciu, rozdelenie krajiny, ktoré sprevádzala najprv eufória, neistota z budúcnosti a potom často aj vzájomná nedôvera v obchodných vzťahov -  neplatenie faktúr bolo svojho času niečo ako národný šport. Situáciu aj z pohľadu kultúry podnikania významne k lepšiemu zmenil príchod renomovaných zahraničných spoločností, ale aj členstvo Európskej únii. „Po 30 rokoch tu máme úplne iný svet, máme tu šikovných domácich podnikavých a sebavedomých ľudí, globálne úspešné firmy, ktoré vznikali práve v chaotických začiatkoch,“ vyhlásil P. Žiga.   

Podnikateľské prostredie na Slovensku prechádza neustálym vývojom. „Ministerstvo hospodárstva SR vyvíja tlak na aktívny prístup ústredných orgánov štátnej správy k lepšiemu vytváraniu podmienok pre podnikateľské prostredie a má zvýšený záujem riešiť otázky s tým spojené systémovo a nadrezortne,“ zdôraznil a pripomenul, že kvalita podnikateľského prostredia je zdieľaná zodpovednosť viacerých ministerstiev a aj iných orgánov štátnej správy. Špeciálne v podnikateľskom prostredí je neustále potrebné odbúravať neopodstatnené regulačné bariéry a byrokraciu, ktorá spôsobuje nemalé finančné náklady či časové zaťaženie. Rezort hospodárstva aktuálne pripravuje metodiku ex post hodnotenia regulácií. Z dielne ministerstva sú aj antibyrokratické balíčky, ktoré vznikli na základe podnetov predovšetkým podnikateľskej obce. Vláda už schválila tri  antibyrokratické balíčky, ktoré obsahujú vyše 90 opatrení a po kompletnom zavedení do praxe by mali priniesť podnikateľom úsporu takmer 95 mil. eur ročne. „Keďže ministerstvo hospodárstva má z podnikateľského prostredia na tieto balíčky veľmi pozitívne ohlasy, v súčasnosti sa pripravuje 4. balíček opatrení, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády v prvom štvrťroku 2020,“ dodal P. Žiga.   

Prezident ZPS Ján Oravec pripomenul, že združenie vzniklo necelý mesiac po novembri - 16. decembra 1989. Jeho cieľom bolo bojovať proti všetkým trhovým obmedzeniam, podporovať priaznivé podnikateľské prostredie bez privilégií a výnimiek, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, a chrániť práva a slobody podnikateľov. Stalo sa rozhodujúcim reprezentantom súkromno-podnikateľského stavu. Jeho predstavitelia pomohli vypracovať prvé zákony vytvárajúce podmienky pre podnikanie po novembri 1989, najmä legendárny zákon č. 105, zákon o súkromnom podnikaní a zákon o dani z príjmov. Po 30 rokoch od Nežnej revolúcie možno podľa Oravca konštatovať, že hlavné pozitíva sú spojené so súkromným sektorom. Štruktúra ekonomiky sa zásadne zmenila, v roku 1989 takmer neexistujúci súkromný sektor dnes dominuje vo výrobe a distribúcii väčšiny tovarov a služieb. Počet podnikateľských subjektov narastá, súkromný sektor je najväčší zamestnávateľ. Ním generované zdroje financujú verejný sektor. 

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk