13. 06. 2019

Vzájomné vzťahy Slovenska a Chorvátska sú intenzívne

Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom sú vo všetkých oblastiach veľmi intenzívne. Zhodli sa na tom predstavitelia Konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky, ktorá rokovala v Bratislave. Obe krajiny chcú pokračovať v efektívnej vzájomnej spolupráci a zároveň podporovať zmysluplné podnikateľské nápady. Zároveň však musia čeliť viacerým ekonomickým výzvam.

Vzťahy Slovenska a Chorvátska neustále napredujú. Potvrdili to zástupcovia oboch krajín na 4. zasadnutí Konzultačnej komisie medzi slovenským a chorvátskym rezortom hospodárstva, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Bilaterálna zahranično-obchodná výmena sa v ostatných rokoch priebežne zvyšuje a v roku 2018 presiahla úroveň 540 miliónov eur.

Slovensko sa vďaka dobre rozbehnutej automobilovej výrobe momentálne nachádza vo fáze ekonomickej prosperity. Netreba však zabúdať ani na výzvy a hrozby, ktorým budú čeliť tak slovenská, ako aj chorvátska ekonomika. Ide najmä o spomaľovanie globálnej ekonomiky v dôsledku zavádzania protekcionistických opatrení v obchode, pretrvávajúca neistota okolo brexitu, ako aj situácia u hlavných hráčov Európskej únie, ktorí sú našimi kľúčovými obchodnými partnermi. „Ešte väčšími výzvami sú však rýchle technologické zmeny, automatizácia a digitalizácia, ale aj zavádzanie opatrení potrebných v boji proti klimatickým zmenám a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo,“ zdôraznil štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz. Všetky tieto faktory budú podľa neho vplývať aj na bilaterálnu spoluprácu medzi oboma krajinami a hľadanie nových možností pre presadenie sa podnikateľských subjektov a pre spoločné projekty. „Som však presvedčený, že potenciál a príležitosti spolupráce medzi Slovenskom a Chorvátskom zostanú aj naďalej v tradičných odvetviach, akými sú energetika a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ochrana životného prostredia, ale aj železničná doprava a budovanie novej infraštruktúry a cestovný ruch," doplnil V. Ferencz.

Na rokovaní komisie boli prítomní aj zástupcovia podnikateľských subjektov. Slovenskí investori stále prichádzajú do Chorvátska s novými projektmi, ktoré sú zamerané napríklad na využívanie biomasy, kogenerácie, vybudovanie riečneho plávajúceho terminálu a podobne. Predstavitelia oboch krajín začali diskutovať aj o nových oblastiach spolupráce, akými sú informatizácia spoločnosti, digitalizácia a nové technologické riešenia pre verejnú správu. Práve nové technologické a softvérové riešenia a digitalizácia sú ďalšou oblasťou, ktorá sa stáva predmetom výrazného záujmu slovenských a chorvátskych podnikateľov.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk