04. 06. 2024

Výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca sa stáva putovnou. Prvé kolo v Kulturparku v Košiciach.

Výstava stredných odborných škôl s názvom Mladý tvorca 2024 sa stáva putovnou. Jej prvé kolo sa uskutoční v Kulturparku v Košiciach v dňoch 16. - 17. októbra 2024. Ministerstvo hospodárstva SR tak otvára brány 1. ročníka výstavy pre školy z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, kde môžu prezentovať svoje výnimočnosti vo vzdelávacích procesoch, propagovať perspektívy duálneho systému vzdelávania, predstaviť nové trendy vo vývoji či implementácii digitálnych technológii a robotizácií, ako i nové typy profesií, ktoré vplyvom digitálnej transformácie vznikajú. Výstava je určená najmä pre žiakov základných škôl končiacich ročníkov a ich rodičom, firmám a zamestnávateľom z bližšieho okolia.

Cieľom výstavy je poskytnúť priestor stredným odborným školám na prezentáciu učebných a študijných odborov a podporiť zvyšovanie prepojenia vzdelávacieho systému s požiadavkami zamestnávateľov a aktuálnej situácie na trhu práce. Snahou Ministerstva hospodárstva SR je i zatraktívnenie nedostatkových odborov, ako i vytvorenie priestoru pre prezentáciu inovatívnych nápadov a príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní. Nemenej dôležitým je i motivovanie a oceňovanie mladých talentov.

„Podpora vzdelávania a vychovávanie nových odborníkov je veľmi dôležité. Dôležité sú pre rozvoj nášho hospodárstva aj technické a špecializované študijné odbory, preto chceme aj touto cestou ukázať mladým ľuďom, študentom, našim budúcim talentom a odborníkom zaujímavosti vedy, techniky a inovácií, ale aj skutočne tradičné odborné smery. Chceme preto vytvárať aj touto formou priestor pre prepojenie škôl, študentov, ale aj ich budúcich zamestnávateľov,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.  

Počas výstavy môžu taktiež svoje technické a odborné zručnosti prezentovať i samotní žiaci zapojením sa do súťaže o Cenu Ministerstva hospodárstva SR za inováciu a technickú  tvorivosť v kategóriách ako strojárstvo, elektrotechnika/elektronika a IKT, umelecké spracovanie – textil, koža, papier, drevárstvo, sklárstvo, chémia a agrochémia, energetika a ekológia, či inovatívne technológie. Svoje kreatívne a podnikateľské zručnosti môžu zase študenti preukázať v súťaži Môj podnikateľský sen pripravením a zrealizovaním podnikateľského plánu ako svojho budúceho povolania. Víťazné školy a žiaci si odnesú okrem hodnotných cien aj nové skúsenosti a výzvy do ďalších projektov. Návštevníkov výstavy čaká okrem prezentácie škôl i bohatý sprievodný program s možnosťami inšpiratívnych výhier.

Stredné odborné školy a žiaci sa môžu prihlásiť do zoznamu vystavovateľov a súťaží do 30. júna 2024. Všetky potrebné informácie a prihlášky sú zverejnené na webovom sídle rezortu hospodárstva: Mladý tvorca 2024.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk