17. 10. 2019

Vyhodnotenie súťaže o Logo inteligentného priemyslu SR

Autorom víťazného návrhu na logo inteligentného priemyslu je absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Miroslav Beličák. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v júni pre stredoškolákov a vysokoškolákov študijných odborov umeleckého zamerania. Víťazné logo bude súčasťou webu sídla inteligentného priemyslu SR, ako aj informačných a propagačných materiálov Ministerstva hospodárstva SR v oblasti inteligentného priemyslu. Aj touto formou chce rezort hospodárstva prispieť k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o inteligentnom priemysle.   

Víťazný návrh M. Beličáka má názov Príležitosť. Logo symbolizuje človeka odbremeneného od pracovného stereotypu. O víťazovi rozhodla päť členná odborná porota, podľa ktorej práve tento návrh najlepšie vystihol tému a hlavné kritériá súťaže svojím moderných a nadčasovým dizajnom. Do súťaže sa zapojilo 9 autorov, ktorí prihlásili 11 návrhov.  Cenu a finančnú odmenu si víťaz prevezme 5. novembra na výstave Mladý tvorca 2019 v Nitre. 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk