13. 03. 2024

Vláda SR schválila VHZ, ktorým vytvára právny rámec pre zabezpečenie dodávok plynu pre mesto Humenné v prípadnej krízovej situácii

Vláda Slovenskej republiky (SR) urobila dôležitý krok pre vyriešenie hroziacej kritickej situácie s dodávkami tepla v meste Humenné. Na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila tzv. všeobecný hospodársky záujem, ktorý vytvára právny rámec pre zabezpečenie dodávok plynu pre mesto Humenné v prípade, ak by došlo ku krízovej situácii a zo strany spoločnosti Chemes by boli ohrozené dodávky tepla pre tisíce domácnosti, ale i priemyselný park v meste Humenné. Kľúčové sú aktuálne rokovania spoločnosti Slovenský plynárenský podnik, a. s. (SPP) s mestom Humenné, ktorých cieľom je garantovať, že za plyn dodaný na výrobu tepla bude zaplatené.

„Situácia v meste Humenné, kde hrozí výpadok tepla pre tisíce domácnosti či priemyselný park, nám rozhodne nie je ľahostajná. K tejto zdedenej problematike sa venujem od svojho nástupu do funkcie a spolu s mojimi štátnymi tajomníkmi, vedením SPP, ako aj predstaviteľmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví máme za sebou množstvo rokovaní so spoločnosťou Chemes, i primátorom mesta Humenné. Je dôležité zdôrazniť, že problém je vo veľkej miere na strane mesta, ktoré uzavrelo zmluvu na ďalšie dlhé obdobie bez záložného plánu. Chcem však upokojiť všetkých ľudí v Humennom, že vláda ich problém vníma a má pripravené riešenia v súlade s platnými zákonmi,“ uviedla po rokovaní vlády ministerka D. Saková

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR situáciu s dodávkou tepla v meste Humenné pozorne sleduje, pričom primárne by ju malo riešiť priamo samotné mesto Humenné, ktoré zmluvu s dodávateľom tepla uzavrelo. Rezort hospodárstva zároveň poveril vedenie štátnej spoločnosti SPP, aby podnikalo všetky kroky potrebné na zabezpečenie úhrady svojich pohľadávok. MH SR taktiež v spolupráci s Úradom pre reguláciou sieťových odvetví a so spoločnosťou SPP, ako aj ďalšími štátnymi inštitúciami rozpracovalo niekoľko scenárov ďalšieho postupu, ktoré sa budú odvíjať od vzniknutej situácie. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk