24. 08. 2023

Vláda SR odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“. Žiadateľom osvedčenia je MH Teplárenský holding, a. s. Investičný projekt je zameraný na výstavbu infraštruktúry na zabezpečenie celoročnej dodávky tepla do teplárne a sústavy centrálneho zásobovania teplom Košice z geotermálnych stredísk Svinica – Ďurkov prostredníctvom tepelného napájača s celkovou dĺžkou 15,3 km s uvažovaným tepelným výkonom 30 MWt a potenciálom na expanziu až do výkonu 90 MWt. Projekt napĺňa opatrenia v oblasti klimatickej neutrality SR a prispieva k plneniu cieľov vyplývajúcich z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030.

Strategické územie s plánovanou výmerou 672,14 ha sa nachádza sa v katastrálnych územiach Olšovany, Košická Polianka, Bidovce, Svinica a Ďurkov, okres Košice-okolie a v katastrálnych územiach Krásna, Južné mesto, Jazero a Vyšné Opátske, okres Košice IV. MH Teplárenský holding, a. s., plánuje len minimálny výkup pozemkov, očakávaný výkup sa týka len odhadovaného 1 % pozemkov. Zvyšok územia je určený na zriadenie vecného bremena k uloženiu inžinierskych sietí, čo umožní práve získané osvedčenie o významnej investícii. Horúcovod bude na rozlohe viac ako 90 % trasy vedený pod zemou. Popritom sú identifikované oblasti využitia zvyškového tepla z vratného potrubia horúcovodu s výhľadom budúcich dodávok tepla na trase tepelného napájača.

Projekt predstavuje stavbu strategickej dopravnej a inžinierskej infraštruktúry celonárodného významu. Celý investičný projekt bude financovaný z Fondu spravodlivej transformácie a vlastných zdrojov MH Teplárenského holdingu, a. s., ktorý je v stopercentnom vlastníctve rezortu hospodárstva prostredníctvom MH Manažment, a. s.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk