23. 08. 2019

Vláda odsúhlasila pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti detských ihrísk

Bezpečnosť detských ihrísk by sa mala zvýšiť. Pomôcť by tomu mala nová komplexná  úprava, ktorá jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. Návrh zákona predložil na rokovanie minister hospodárstva Peter Žiga, vláda s ním súhlasila.

Šéf rezortu hospodárstva vysvetlil, že „týmto návrhom zákona ministerstvo reaguje na dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a riziko úrazov". Túto skutočnosť opakovane potvrdili aj kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Počet detských ihrísk s nedostatkami je podľa nich stále vysoký a až približne 70 % nedostatkov na ihriskách súviselo práve s bezpečnosťou detí. P. Žiga zdôraznil, že zákonom chceme dosiahnuť, aby „prevádzkovatelia vedeli čo musia splniť a aby aj rodičia mali informáciu, ako je detské ihrisko bezpečné". Účinnosť zákona je navrhovaná od januára 2020 ale v prípade, že normu podporí aj parlament, prevádzkovatelia ihrísk budú mať lehotu 18 mesiacov, aby ihriská pripravili podľa nových podmienok a bol čas aj na školenie inšpektorov.

Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení. V návrhu sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa navrhuje systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou by mala byť povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné ročné kontroly. Legislatíva stanovuje aj požiadavky na odbornú spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čím by sa malo zamedziť pôsobeniu rôznych podvodných kontrolórov. Návrh počíta aj so sankciami v prípade nedodržiavania stanovených pravidiel. Nová legislatíva síce stanovuje administratívne povinnosti pre vlastníkov ihrísk, tie by však mali byť minimálne a jasne stanovené.

 

Odbor komunikácie MH SR

Foto: ilustračné

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk