30. 06. 2020

Vicepremiéra R. Sulíka v ČR prijali prezident M. Zeman, premiér A. Babiš a rezortný kolega K. Havlíček

Spolupráca Česka a Slovenska v ekonomickej a hospodárskej oblasti je na veľmi vysokej úrovni a neexistujú sporné otázky, ktoré by ju mohli narúšať. Zhodli sa na tom rezortní ministri oboch krajín Karel Havlíček a Richard Sulík na prvom spoločnom rokovaní v Prahe. Ministri na stretnutí hovorili o opatreniach, ktoré obe krajiny prijali na naštartovanie ekonomík po kríze spôsobenej koronavírusom, rokovali aj o energetike,  elektromobilite či využití vodíka. Vicepremiéra pre ekonomiku a ministra hospodárstva R. Sulíka prijali aj prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš.  

Pod vplyvom krízy vyvolanej šírením vírusu Covid-19 došlo v oboch krajinách k výraznému poklesu základných ekonomických parametrov, pričom niektoré dopady nie je možné v súčasnosti s presnosťou určiť. R. Sulík na rokovaní českým kolegom predstavil poslednú aktivitu ministerstva hospodárstva, balík vyše 110  opatrení na zníženie byrokracie pre podnikateľov. „Veľmi ma teší, že česká strana uvítala a ocenila tieto opatrenia, keďže na Slovensku pôsobí množstvo českých podnikateľov, čo samozrejme platí aj naopak,“ uviedol Richard Sulík. Slovensko je pre Česko druhou najdôležitejšou exportnou krajinou. Minulý rok bola tiež ČR pre našu krajinu druhým najvýznamnejším exportným trhom. Slovenskou najdôležitejšou vývoznou položkou boli automobily. Podľa slovenských štatistík má SR s ČR dlhodobo aktívnu obchodnú bilanciu, ktorá sa za rok 2019 aj napriek poklesu slovenského exportu do ČR udržala a dosiahla hodnotu +0,86 mld. eur. Celkový obrat vzájomného obchodu v roku 2019 predstavoval 16,8 mld. eur.  

Naše krajiny dlhodobo úzko spolupracujú aj v oblasti energetiky, spolupráca sa týka aj vybudovania energetickej únie a zabezpečenia energetickej bezpečnosti. Výsledkom tejto spolupráce je napríklad smart grid projekt ACON distribučných spoločností oboch krajín, ktorý má zásadný význam nielen pre SR a ČR, ale aj EÚ, vzhľadom na výrazné inovatívne a inteligentné riešenia, ktoré tento projekt prinesie. V súvislosti so spoluprácou v oblasti energetiky R. Sulík pozval svojho českého kolegu na Európske jadrové fórum (ENEF), ktoré sa bude konať v Bratislave. Z medzinárodného hľadiska je toto podujatie považované za jedno z najprestížnejších politicko-odborných fór o jadrovej energetike.  

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk