15. 08. 2017

V Nórsku po skúsenosti s rozširovaním elektromobility

Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR v týchto dňoch nadviazali bilaterálnu spoluprácu s Nórskym kráľovstvom. Jej cieľ je získať praktické informácie o postupoch pri zavádzaní elektromobility, ktoré by sa dali uplatniť v podmienkach Slovenskej republiky.

Pracovná cesta zástupcov MH SR je zameraná na nadviazanie spolupráce v oblasti implementácie zelených technológií v priemysle, podporu a rast elektromobility.  Konkrétny výstup stretnutí s nórskymi odborníkmi bude v uplatnení získaných informácií v praxi v podmienkach Slovenskej republiky v oblastiach rozvoja infraštruktúry, podpory rozvoja nabíjacích staníc a v opatreniach, ktoré Nórsko použilo pri rozvoji elektromobility.

„Rozvoj elektromobility je v súčasnosti veľmi aktuálny i pre Slovensko, preto čerpanie informácií a skúseností od krajín s úspešným pokročilým systémom možno považovať za šancu implementovať overené opatrenia, ktoré zaručia rast a budú úspešné,“ konštatoval generálny riaditeľ Sekcie stratégie MH SR Dušan Jurík.

Aktivitu zameranú na posilnenie vzťahov medzi Slovenskou republikou a  Nórskym kráľovstvom podporil grant EHP a Nórska na základe projektu „Norway grants - Bilateral Fundat National Level for 2016“. Organizuje sa v nadväznosti na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a vládou schválený dokument „Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami“ z ktorých vyplýva povinnosť nadviazať bilaterálne stretnutia na získanie praktických skúseností k zavádzaniu elektromobility do praxe.

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk