21. 05. 2019

V. Ferencz: Priemysel čelí v súčasnosti viacerým výzvam

Slovensko je priemyselná krajina. Ak chceme, aby bol náš priemysel konkurencieschopný aj v budúcnosti, je potrebné reagovať na výzvy, ktorým čelí. Sú nimi nové technologické zmeny, automatizácia a digitalizácia, ale aj zavádzanie opatrení potrebných v boji proti klimatickým zmenám. Miestom, kde je priestor na získanie potrebných nových informácií a aj obchodných kontaktov, sú práve veľtrhy, uviedol pri slávnostnom otváraní 26. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz. Paralelne so strojárskym veľtrhom sa v Nitre koná aj 25. ročník Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky, osvetlenia a telekomunikácie ELO SYS. Nad podujatiami prevzal rezort hospodárstva záštitu.

Oba tieto veľtrhy sú podľa V. Ferencza „ideálnym miestom pre získanie reálneho obrazu o vlastných schopnostiach, s možnosťou osloviť potenciálnych partnerov, porovnať sa s konkurenciou a tiež s podchytením inovačného rozvoja." Zdôraznil, že je to práve priemysel, ktorý sa významnou mierou podieľa na HDP každej jednej krajiny. „V prípade Slovenska, ktoré je siedmym najpriemyselnejším štátom EÚ, je to viac ako 20 %, pričom kľúčovým pilierom priemyslu krajiny je strojársky, resp. automobilový priemysel," dodal. Podľa štátneho tajomníka „rezort sa snaží viacerými opatreniami pomôcť pri zavádzaní nových technológií do priemyslu, podporovať vedu a výskum a využívanie ich výsledkov v praxi." Za dôležité označil aj zmeny v systéme vzdelávania.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu na Slovensku. Ide o prezentáciu strojárstva a elektrotechniky. Odborná verejnosť má priestor spoznať aktuálne trendy v strojárstve, elektrotechnike a nadväzujúcich produkčných odvetviach aj počas panelových diskusií a na konferenciách. Nosnými témami tohto ročníka sú „Inovačný potenciál v priemysle", „Nové technológie a postupy v strojárskom sektore" a „Rozvoj duálneho vzdelávania, ako jednej z foriem získavania kvalifikovanej pracovnej sily".  Súčasťou veľtrhu je aj vyhlásenia výsledkov súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka", ktorej cieľom je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk