25. 11. 2019

V. FERENCZ: Máme záujem posilňovať hospodársku spoluprácu s Indiou

Slovensko má záujem rozvíjať politický dialóg a posilňovať  hospodársku spoluprácu s Indiou, a to predovšetkým v oblasti investícií. Vzťahy medzi našimi krajinami sú bezproblémové, čo je dobrým predpokladom pre ďalšie prehĺbenie všestrannej spolupráce. Na minulotýždňových rokovaniach v Indii to zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Okrem bilaterálnych rokovaní sa V. Ferencz a štátny tajomník MZVaEZ Lukáš Parízek zúčastnili spolu so slovenskými podnikateľmi  5. ročníka India – Europe 29 Business Forum v Dillí.

Obchodný potenciál medzi krajinami Európskej únie, vrátane Slovenska, je veľký a je priestor na jeho výraznejší rozvoj. Únia je najväčším obchodným partnerom Indie. V. Ferencz vo vystúpení  na obchodnom fóre zdôraznil, že „čo sa týka slovensko-indických vzťahov, v investičných činnostiach na oboch stranách existujú veľké rezervy." Štátny tajomník prezentoval zástupcom indických podnikateľov podmienky podnikania na Slovensku a zdôraznil, že Slovensko „má záujem o indických investorov podnikajúcich najmä v odvetviach výroby a služieb s vyššou pridanou hodnotou." Slovensko v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ podporuje posilnenie dialógu medzi Európskou komisiou a indickou vládou v oblasti hospodárskej a obchodnej spolupráce a má záujem na uzatvorení Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou.

India – Europe 29 Business Forum organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí Indickej republiky v spolupráci s Konfederáciou indického priemyslu (Confederation of Indian Industry - CII).  Témou tohto ročníka bola spolupráca v oblasti umelej inteligencie, informačných technológiách, smart cities, ako aj v oblasti obnoviteľnej energie a farmaceutickom priemysle. „Takéto fóra poskytujú vynikajúci priestor nielen na získavanie nových informácií z jednotlivých oblastí podnikania, ale sú predovšetkým výborným miestom na nadviazanie spolupráce a bilaterálnych rokovaní," zdôraznil V. Ferencz. Verí, že „rokovania slovenských podnikateľov s partnermi v Indii budú pokračovať a v budúcnosti prinesú reálne výsledky." V rámci podnikateľského fóra zástupcov európskych krajín ho prijal aj indický minister obchodu, priemyslu a železníc Piyush Goyal.

Bilaterálne V. Ferencz rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva pre mikro, malé a stredné podniky Indie Shri Pratap Chandra Sarangiom. Na stretnutí ocenil postavenie Indickej republiky ako krajiny s rastúcim ekonomickým a politickým  významom nielen v rámci Ázie, ale aj v celosvetovom meradle. Ekonomický rast sa za obdobie ostatných piatich rokov pohybuje v rozpätí od 6 –  7 % rastu HDP, čím sa India zaradila do čela najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. Zároveň zdôraznil, že „víta aktivity predstaviteľov Indie smerujúce k rastu dynamiky bilaterálnej hospodárskej spolupráce." India je síce v rámci ázijského kontinentu naším štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom (po Číne, Kórejskej republike a Japonsku), ale vzájomná obchodná výmena je neadekvátna možnostiam, ktorými obe ekonomiky disponujú. Slovensko podľa Ferencza privíta vstup ďalších indických podnikateľov a investorov. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že rozhodnutie automobilky Jaguar Land Rover, ktorá patrí do porfólia indickej spoločnosti spoločnosti TATA Group, investovať na Slovensku,  je dostatočnou referenciou aj pre ostatných indických investorov a podnikateľov, ktorí sa tak doteraz nerozhodli. Ocenil aj projekt konzultačnej služby TATA v Bratislave, ktorá vytvorila viac ako 100 nových pracovných miest. Hlavným predmetom podnikania tejto spoločnosti sú IT biznis a centrá obchodných služieb. 

V Indii V. Ferencz bilaterálne rokoval aj so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany Indie Subhash Chandrom a prezidentom Konfederácie indického priemyslu Vikram Shreekant Kirloskarom.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk