30. 11. 2017

V. Ferencz: Jadrová energetika má byť neoddeliteľnou súčasťou Energetickej únie

Je nevyhnutné, aby jadrová energetika bola neoddeliteľnou súčasťou Energetickej únie. Musíme si pripustiť, že bez jadra v najbližších desaťročiach výzvy nevyriešime. Vyhlásil to štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz vo štvrtok počas konferencie o energetike SET PLAN/CEEC 2017. Konferencia sa po druhý raz uskutočňuje v Bratislave. Hlavnou témou bola implementácia Energetickej únie s dôrazom na piatu dimenziu tohto projektu týkajúcu sa vedy výskumu a inovácií.

"Pre Slovensko a ďalšie členské krajiny EÚ má a naďalej bude mať jadrová energetika význam nielen z hľadiska bezpečnosti dodávky, ale aj prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku," upozornil štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz. Zdôraznil význam energetickej únie pre SR z hľadiska bezpečnosti dodávok energie, znižovania emisií skleníkových plynov a poskytovania energie za dostupné ceny pre spotrebiteľov. 

Zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie a zodpovednosti členských štátov v tejto oblasti by malo byť základným kritériom a stabilizačným prvkom Energetickej únie. Štátny tajomník pripomenul energetickú krízu začiatkom 21. storočia a skúsenosti Slovenska s riešením krízovej situácie. Za podstatné považuje budovanie prepojení a odstraňovanie úzkych miest. Aj preto sa Slovensko vo svojich aktivitách na národnej, bilaterálnej aj nadnárodnej úrovni sústreďuje na implementáciu cezhraničných projektov a strategických koridorov v sektoroch plynu, elektriny i ropy.

Hlavnou témou diskusií bola implementácia Energetickej únie s dôrazom na piaty pilier projektu týkajúcu sa vedy výskumu a inovácií. „Základom pre rozvíjanie filozofie tzv. smart riešení: „smart energy, smart industry, smart cities a smart economy“, je prepájanie relevantných aktérov inovačného ekosystému a to nielen na národných úrovniach ale v rámci celej Európskej únie,“ zdôraznil Ferencz. Avizoval, že v ďalšom období je v pláne príprava koncepcie rozvoja inteligentných sietí, pretože tie pomôžu zabezpečiť udržateľnú, bezpečnú, ekonomickú dodávku elektriny z veľkých centrálnych zdrojov.

Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie (EK) a členských krajín EÚ vrátane Estónska ako aktuálne predsedníckej krajiny v Rade EÚ. Dominique Ristori, generálny riaditeľ pre energetiku EK, ktorý zhodnotil doterajší pokrok v oblasti Európskej energetickej únie a podčiarkol význam balíka legislatívnych a nelegislatívnych návrhov opatrení a detailných správ potrebných na implementáciu projektu energetickej únie. Konferencia hodnotí pokrok v energetike za uplynulých desať rokov a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva plán SET ako technologický pilier energetickej politiky EÚ. Dokončenie Energetickej únie si vyžaduje angažovanie a úzku spoluprácu medzi Európskou komisiou (EK), členskými štátmi a spoločnosťou ako celkom. Cieľom Komisie je dokončiť tento projekt do konca jej súčasného mandátu v roku 2019.

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk